English version
Ingun Grimstad Klepp

Ingun Grimstad Klepp

Kort om

Noen stikkord for hennes arbeid er klesvaner, vaskevaner, og miljø og hvordan kunnskap om klesvaner kan bidra inn i politiske prosesser for å redusere miljøbelastninger (inkludert klima). Hun arbeider også med andre problmstillinger rundt klær slik som sosiale problmer, helse, inkludering, likeverd, og demokrati og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Ingun er etnolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun ble magister i 1990 med en avhandling om hytteliv, og doktor i 1996 med en avhandling innen kulturminnevern/friluftsliv. Klepp ble ansatt på SIFO i 1999, og arbeider her med forbruk av klær og andre tekstiler, samt husarbeid, fritid og friluftsliv.

Les mer: om Ingun og klesforskningen på SIFO: https://uni.oslomet.no/klesforskning/

Publisering siden 2000:

104 vitenskapelige artikler i tidsskrift eller bok med review-ordning

226 leksikon/populærvitenskapelige artikler

123 avisinnlegg/kronikker i ulike tekstbaserte medier

844 mediebidrag i form av intervjuer og programdeltagelse

11 bøker som forfatter eller redaktør

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, etnologi

Emner

Miljø   Kjønn   Helse   Forskningsmetode   Kropp   Materiell kultur   Miljøgifter   Industri   Forskningsformidling   Kulturhistorie   Klær   Ull   Friluftsliv   Tverrvitenskapelighet   Forbrukeratferd   Klesforbruk   Formidling   Avfall   Levetid   Miljø-bærekraftighet   Delingsøkonomi   Klesvask   Husarbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Løvbak Berg, Lisbeth; Klepp, Ingun Grimstad; Sigaard, Anna Schytte; Broda, Jan; Rom, Monika; Kobiela-Mendrek, Katarzyna (2023). Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool. Fibers. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/fib11020015

Kobiela-Mendrek, Katarzyna; Bączek, Marcin; Broda, Jan; Rom, Monika; Espelien, Ingvild; Klepp, Ingun Grimstad (2022). Acoustic Performance of Sound Absorbing Materials Produced from Wool of Local Mountain Sheep. Materials. Vol. 15.
https://doi.org/10.3390/ma15093139

Smith, Tone; Ehrnström-Fuentes, Maria; Hagolani-Albov, Sophia; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (2022). Rethinking the (Wool) Economy. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 133-170. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Klepp, Ingun Grimstad; Burgess, Rebecca; Ehrnström-Fuentes, Maria; Pacheco, Mafalda; Tobiasson, Tone (2022). Setting a New Stage: Small Scale as a Way Forward. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 109-131. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Miller, Lorrie; Isaksen, Kjellaug; Burgess, Rebecca; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (2022). Slow and Indigenous Approaches to Textiles Arts. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 83-107. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Tobiasson, Tone Skårdal (2022). KRUSing into the Future:Restoring a Local Value Chain Through Cooperation. Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (Red.). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. s. 1-34. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone (2022). Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. ISBN: 978-3-030-88299-0. 206 s. Palgrave Macmillan.

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (2022). Textile Cleaning and Odour Removal. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. s. 197-224. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003141426-10

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Rathinamoorthy, R. (2022). The Consumer Perception of Odour. Thilagavathi, G.; Rathinamoorthy, R. (Red.). Odour in Textiles: Generation and Control. s. 1-13. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003141426-1

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi (2022). Local clothing: What is that? How an environmental policy concept is understood. 17 s. International Journal of Fashion Studies (INFS). Vol. 9.
https://doi.org/10.1386/infs_00060_1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig