Ingun Grimstad Klepp

Ingun Grimstad Klepp

Kort om

Noen stikkord for hennes arbeid er klesvaner, vaskevaner, og miljø. Spesielt er hun opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Ingun er etnolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun ble magister i 1990 med en avhandling om hytteliv, og doktor i 1996 med en avhandling innen kulturminnevern/friluftsliv.Klepp ble ansatt på SIFO i 1999, og arbeider her med forbruk av klær og andre tekstiler, samt husarbeid, fritid, friluftsliv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, etnologi

Emner

Miljø, Kjønn, Helse, Forskningsmetode, Kropp, Materiell kultur, Miljøgifter, Industri, Forskningsformidling, Kulturhistorie, Klær, Ull, Friluftsliv, Tverrvitenskapelighet, Forbrukeratferd, Klesforbruk, Formidling, Avfall, Levetid, Miljø-bærekraftighet, Delingsøkonomi, Klesvask, Husarbeid

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Klepp, Ingun Grimstad (2019). A Louse in court: Norwegian knitted sweaters with "lus" in big-time criminals. Turney, Joanne (Red.). Fashion Crimes. Dressing for Deviance. 12. Bloomsbury Academic.

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (2019). «Ты это сам/а связал/а?», или Почему норвежцы вяжут одежду сами. Aliabieva, Liudmila; Grigorieva, Tatyana; Petrov, Sergey (Red.). Теория моды: одежда, тело, культура. Норвегия. s. 161-179. New Literary Observer publishing house.

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Skuland, Silje Elisabeth (2019). Uniformity Without Uniforms: Dressing School Children In Norway. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. 3. s. 39-62. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031699-2019

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2019). Dressing a Demanding Body to Fit In: Clean and Decent with Ostomy or Chronic Skin Disease. Social Inclusion . Vol. 7.
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/art...

Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (2019). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. ISBN: 9788215031682. 183 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/inclusive_consumption

Henry, Beverley; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2019). Microfibres from apparel and home textiles: Prospects for including microplastics in environmental sustainability assessment. Science of the Total Environment . Vol. 652.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.166

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2018). Motivations for and against second-hand clothing acquisition. Clothing Cultures . Vol. 5.

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2018). Care and Production of Clothing in Norwegian Homes: Environmental Implications of Mending and Making Practices. 21 s. Sustainability . Vol. 10.
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2899

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (2018). Does Use Matter? Comparison of Environmental Impacts of Clothing Based on Fiber Type. 25 s. Sustainability . Vol. 10. www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2524

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (2018). Nisseluelandet—The impact of local clothes for the survival of a textile industry in Norway. Fashion Practice . Vol. 10.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig