English version
Ingun Grimstad Klepp

Ingun Grimstad Klepp

Kort om

Noen stikkord for hennes arbeid er klesvaner, vaskevaner, og miljø. Spesielt er hun opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Ingun er etnolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun ble magister i 1990 med en avhandling om hytteliv, og doktor i 1996 med en avhandling innen kulturminnevern/friluftsliv. Klepp ble ansatt på SIFO i 1999, og arbeider her med forbruk av klær og andre tekstiler, samt husarbeid, fritid og friluftsliv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, etnologi

Emner

Miljø   Kjønn   Helse   Forskningsmetode   Kropp   Materiell kultur   Miljøgifter   Industri   Forskningsformidling   Kulturhistorie   Klær   Ull   Friluftsliv   Tverrvitenskapelighet   Forbrukeratferd   Klesforbruk   Formidling   Avfall   Levetid   Miljø-bærekraftighet   Delingsøkonomi   Klesvask   Husarbeid

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Klepp, Ingun Grimstad (2021). I renhetens tjeneste: Kjøkkenkluter i Norge 1860 og 1940. Annola, Johanna; Drakman, Annelie; Ulväng, Marie (Red.). Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik, ca 1870–1930. 5. s. 129-156. Nordic Academic Press.
https://www.kriterium.se/site/chapters/e/10.21525/...

Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde (2021). Durable or cheap? Parents’ acquisition of children’s clothing. Fitzpatrick, Colin (Red.). 4th Conference on Product Lifetimes and the Environment (PLATE). 10344/10212.
https://ulir.ul.ie/handle/10344/10212

Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Consumer practices for extending the social lifetimes of sofas and clothing. Fitzpatrick, Colin (Red.). 4th Conference on Product Lifetimes and the Environment (PLATE). 10344/10176.
https://ulir.ul.ie/handle/10344/10176

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Clothing longevity: the relationship between the number of users, how long and how many times garments are used. Fitzpatrick, Colin (Red.). 4th Conference on Product Lifetimes and the Environment (PLATE). 10344/10223.
https://ulir.ul.ie/handle/10344/10223

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Global differences in consumer practices affect clothing lifespans. Nissen, Nils F.; Jaeger-Erben, Melanie (Red.). PLATE – Product Lifetimes And The Environment Proceedings 3rd PLATE CONFERENCE, BERLIN, GERMANY 18–20 September 2019. 463. s. 463-468. Universitätsverlag der TU Berlin.
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/1029...

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (2021). Wardrobe Sizes and Clothing Lifespans. Nissen, Nils F.; Jaeger-Erben, Melanie (Red.). PLATE – Product Lifetimes And The Environment Proceedings 3rd PLATE CONFERENCE, BERLIN, GERMANY 18–20 September 2019. Universitätsverlag der TU Berlin.

Wiedemann, Stephen G.; Biggs, Leo; Nguyen, Quan V.; Clarke, simon J.; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2021). Reducing environmental impacts from garments through best practice garment use and care, using the example of a Merino wool sweater. 10 s. The International Journal of Life Cycle Assessment .
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11367...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2020). Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry. Journal of Cleaner Production . Vol. 282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (2020). What Affects Garment Lifespans? International Clothing Practices Based on a Wardrobe Survey in China, Germany, Japan, the UK, and the USA. Sustainability . Vol. 12.
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9151

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Kettlewell, Roy; Wiedemann, Stephen (2020). Laundry Care Regimes: Do the Practices of Keeping Clothes Clean Have Different Environmental Impacts Based on the Fibre Content?. 31 s. Sustainability . Vol. 12.
https://uni.oslomet.no/lasting/

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig