English version
Harald Throne-Holst

Harald Throne-Holst

Kort om

Jeg har en master i Uorganisk kjemi fra NTH (1994), og en doktorgrad i "Governance studies" fra Universitetet i Twente, Nederland (2012). Mine fagfelt er samspillet mellom ny teknologi og samfunn - spesielt ansvarlig forskning og innovasjon (RRI); Forbrukernes (tildelte) rolle i det grønne skiftet;  Energi i husholdningene (bruk, sparing, forståelser og produksjon) og Bærekraftig forbruk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nanoteknologi   Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn   Bærekraftig forbruk   Tverrfaglighet   Bærekraftighet   Ansvarlig teknologiutvikling   Nye teknologier

Administrative arbeidsområder

Forskningspolitikk   Forskningsstrategi   Innovasjon   Kommersialisering   Immaterielle rettigheter (IPR)   EU   Forskningsetikk   Finansiering   Personvern i forskning   Utredning

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter