English version
Harald Throne-Holst

Harald Throne-Holst

Kort om

Jeg har en master i uorganisk kjemi fra NTH (1994), og en doktorgrad i governance studies fra Universitetet i Twente, Nederland (2012).
Mitt fagfelt er samspillet mellom teknologi og samfunn - spesielt ansvarlig teknologiutvikling (ELSA/RRI), energibruk i husholdninger og bærekraftig forbruk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nanoteknologi, Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn, Bærekraftig forbruk, Tverrfaglighet, Bærekraftighet, Ansvarlig teknologiutvikling, Nye teknologier

Administrative arbeidsområder

Forskningspolitikk , Forskningsstrategi, Innovasjon, Kommersialisering, Immaterielle rettigheter (IPR), EU, Forskningsetikk, Finansiering, Personvern i forskning, Utredning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde Anine Rydal; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2019). Is It Worth It? Repair of Household Appliance, Mobile Phones and Clothing. Segalàs, Jordi; Lazzarini, Boris (Red.). Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption. 1003. s. 1003-1016.

Myhr, Anders; Røyne, Frida; Brandtsegg, Andreas Saur; Bjerkseter, Catho; Throne-Holst, Harald; Borch, Anita; Wentzel, Alexander; Røyne, Anja (2019). Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (2/2): Prospects for global warming potential reduction in the concrete industry. 26 s. PLOS ONE . Vol. 14.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.13...

Røyne, Anja; Phua, Yi Jing; Le, Simone Balzer; Eikjeland, Ina Grosås; Josefsen, Kjell Domaas; Markussen, Sidsel; Myhr, Anders; Throne-Holst, Harald; Sikorski, Pawel; Wentzel, Alexander (2019). Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (1/2): The bacterial system and prototype production. 24 s. PLOS ONE . Vol. 14.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.13...

Fossum, Selamawit Molla; Barkved, Line Johanne; Throne-Holst, Harald (2018). Practicing Responsible Research and Innovation in a crowdsourcing project. 25 s. The ORBIT Journal . Vol. 2.
http://iresponse-rri.com/

Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 4. s. 55-75. Novus Forlag.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Throne-Holst, Harald (2015). Understanding consumption as social practice in enviromental policy. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 3. s. 59-84. Abstrakt forlag.

Throne-Holst, Harald (2013). Bare røre - ikke se: Nanoteknologiens usynlige materialitet. Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Red.). Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 12. s. 245-258. Novus Forlag.

Delemarle, Aurélie; Throne-Holst, Harald (2013). The role of standardization in the shaping of a vision for nanotechnology. 20 s. International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM) . Vol. 10.

Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2013). Standardisation as a Form of Deliberation. Strandbakken, Pål; Scholl, Gerd; Stø, Eivind (Red.). Consumers and nanotechnology: Delibarative processes and methodologies. 11. s. 186-200. Pan Stanford Publishing.

Stø, Eivind; Heidenstrøm, Nina; Strandbakken, Pål; Throne-Holst, Harald (2011). A secret success: Reduced electricity consumption in Norwegian households. Lindström, Therese; Nilsson, Lisa (Red.). Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings. 8-385. s. 2047-2056. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE).

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig