English version
Harald Throne-Holst

Harald Throne-Holst

Kort om

Jeg har en master i uorganisk kjemi fra NTH (1994), og en doktorgrad i governance studies fra Universitetet i Twente, Nederland (2012).
Mitt fagfelt er samspillet mellom teknologi og samfunn - spesielt ansvarlig teknologiutvikling (ELSA/RRI), energibruk i husholdninger og bærekraftig forbruk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nanoteknologi   Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn   Bærekraftig forbruk   Tverrfaglighet   Bærekraftighet   Ansvarlig teknologiutvikling   Nye teknologier

Administrative arbeidsområder

Forskningspolitikk   Forskningsstrategi   Innovasjon   Kommersialisering   Immaterielle rettigheter (IPR)   EU   Forskningsetikk   Finansiering   Personvern i forskning   Utredning

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Borch, Anita; Throne-Holst, Harald (2021). Does Proof of Concept Trump All? RRI Dilemmas in Research Practices. Science and Engineering Ethics . Vol. 27.

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2020). Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry. Journal of Cleaner Production . Vol. 282.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Heidenstrøm, Nina; Throne-Holst, Harald (2020). “Someone will take care of it”. Households' understanding of their responsibility to prepare for and cope with electricity and ICT infrastructure breakdowns. 11 s. Energy Policy . Vol. 2020.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde Anine Rydal; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2019). Is It Worth It? Repair of Household Appliance, Mobile Phones and Clothing. Segalàs, Jordi; Lazzarini, Boris (Red.). Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption. 1003. s. 1003-1016.

Fossum, Selamawit Molla; Barkved, Line; Throne-Holst, Harald (2019). Practicing responsible research and innovation in a crowdsourcing project in Norway. 28 s. The ORBIT Journal . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10852/77605

Myhr, Anders; Røyne, Frida; Brandtsegg, Andreas Saur; Bjerkseter, Catho; Throne-Holst, Harald; Borch, Anita; Wentzel, Alexander; Røyne, Anja (2019). Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (2/2): Prospects for global warming potential reduction in the concrete industry. 26 s. PLOS ONE . Vol. 14.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.13...

Røyne, Anja; Phua, Yi Jing; Le, Simone Balzer; Eikjeland, Ina Grosås; Josefsen, Kjell Domaas; Markussen, Sidsel; Myhr, Anders; Throne-Holst, Harald; Sikorski, Pawel; Wentzel, Alexander (2019). Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (1/2): The bacterial system and prototype production. 24 s. PLOS ONE . Vol. 14.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.13...

Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 4. s. 55-75. Novus Forlag.

Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Vittersø, Gunnar; Throne-Holst, Harald (2015). Understanding consumption as social practice in enviromental policy. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 3. s. 59-84. Abstrakt forlag.

Throne-Holst, Harald (2013). Bare røre - ikke se: Nanoteknologiens usynlige materialitet. Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Red.). Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 12. s. 245-258. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig