BioZEment 2.0

Utvikling av et vitenskapelig grunnlag for å utvikle en nestegenerasjons bærekraftige bio-sement til konstruksjoner.

Produksjon av betong står for 5 % av verdens CO2-utslipp, og det er stort behov for ny teknologi som kan endre dette. Prosjektet BioZEment 2.0 handler om utvikling av bærekraftig betong laget av bakterier. 

SIFO leder en arbeidspakke som omhandler ansvarlig teknologiutvikling (RRI) i prosjektet, og vil blant annet se på genmodifisering av bakterier til bruk i bygningsmaterialer. 

 • Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Oslo, Fysisk institutt
  • Centre for digital life Norway
  • NTNU
  • SINTEF
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut