Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO)

Prosjektet AFINO skal lage et virtuelt senter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å skape nye tverrfaglige og sektoroverskridende læringsarenaer.

Senteret er finansiert i fem år med 30 millioner kroner fra Forskningsrådets SAMANSVAR program der fokus er ansvarlig innovasjon og næringslivets samfunnsansvar. Programmet oppfordrer til nye former for samspill der myndigheter, virkemiddelapparat, bedrifter og sivilsamfunnet går sammen som partnere for å bidra til å løse vår tids store samfunnsutfordringer.

Prosjektet er et svar på en bred utlysning fra forskningsrådet. En rekke av de sentrale miljøene og nettverkene innen STS (studier av kunnskap, teknologi og samfunn), etikk og bedrifters samfunnsansvar jobbet sammen for å svare på utfordringen.

NTNU er prosjektkoordinator for dette prosjektet. SVA (AFI og SIFO) har ansvaret for arbeidspakke 4 sammen med GenØk hvor de skal åpne opp for samspill med myndigheter, virkemiddelapparat, bedrifter og sivilsamfunnet for å undersøke hvordan ulike næringer og institusjoner kan bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å implementere samfunnsansvar på nye måter.

  • Deltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • GENØK
    • NTNU

Forskningsnyheter

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.