English version
Live Standal Bøyum

Live Standal Bøyum

Kort om

Eg har ein mastergrad i statsvitenskap frå Universitetet i Oslo. I masteroppgåva analyserte eg samanhengen mellom folks verdisyn og haldningar til klimaendringane i 31 land ved hjelp av kvantitative metodar. Etter fullført utdanning jobbet eg eit år som vitenskapleg assistent ved Universitetet i Oslo.

Våren 2017 blei eg tilsatt som vitenskapleg assistent ved SIFO der eg hovudsaklig skal jobbe med kvantitative metodar.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Borch, Anita; Bøyum, Live Standal (2019). What refugees should know about consumption. Observations from a course in personal finances. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Chapter 6. s. 101-116. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig