English version
Live Standal Bøyum

Live Standal Bøyum

Kort om

Eg har ein mastergrad i statsvitenskap frå Universitetet i Oslo. I masteroppgåva analyserte eg samanhengen mellom folks verdisyn og haldningar til klimaendringane i 31 land ved hjelp av kvantitative metodar. Etter fullført utdanning jobbet eg eit år som vitenskapleg assistent ved Universitetet i Oslo.

Våren 2017 blei eg tilsatt som vitenskapleg assistent ved SIFO der eg hovudsaklig skal jobbe med kvantitative metodar.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Ose, Solveig Osborg; Bøyum, Live Standal; Kaspersen, Silje Lill; Vestad, Arman; Gjelsvik, Per-Arne (2020). Should GPs ask patients about their financial concerns? Exploration through collaborative research. Scandinavian Journal of Primary Health Care . Vol. 38.

Stiansen, Øyvind; Naurin, Nils Daniel; Bøyum, Live Standal (2020). Law and Politics in the Inter-American Court of Human Rights. A New Database on Judicial Behavior and Compliance in the IACtHR. Journal of Law and Courts . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/78425

Tørstad, Vegard; Sælen, Håkon; Bøyum, Live Standal (2020). The domestic politics of international climate commitments: which factors explain cross-country variation in NDC ambition?. 10 s. Environmental Research Letters . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10852/82298

Borch, Anita; Bøyum, Live Standal (2019). What refugees should know about consumption. Observations from a course in personal finances. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Chapter 6. s. 101-116. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig