English version
Hanna Seglem Tangen

Hanna Seglem Tangen

Kort om

Hanna er utdannet statsviter med spesialisering i offentlig politikk og organisasjon fra NTNU, med et breddeår i pedagogikk. Tidligere har hun jobbet i Rambøll Management Consulting med interessentinnsikt og som seminarleder i faget "Innføring i offfentlig politikk og administrasjon". Hannas forskningsinteresser er bærekraftig matforbruk, folkehelse, reklame, politikk og evaluering. Hun arbeider både kvalitativt og kvantitativt.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Tangen, Hanna Seglem ; Schjøll, Alexander (2023). Eksponering for markedsføring av usunn mat og drikke. Reklame rettet mot barn og unge i sosiale medier. ISBN: 978-82-7063-565-8. 55 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig