English version
Hanna Seglem Tangen

Hanna Seglem Tangen

Kort om

Hanna er utdannet statsviter med spesialisering i offentlig politikk og organisasjon fra NTNU, med et breddeår i pedagogikk. Tidligere har hun jobbet i Rambøll Management Consulting med interessentinnsikt og som seminarleder i faget "Innføring i offfentlig politikk og administrasjon". Hannas forskningsinteresser er bærekraftig matforbruk, folkehelse, reklame, politikk og evaluering. Hun arbeider både kvalitativt og kvantitativt.