English version
Alexander Schjøll

Alexander Schjøll

Kort om

Forsker på mat og personlig økonomi (spesielt bolig og forsikring). Benytter eksperimentelle metoder og diverse statistiske metoder hovedsakelig.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Eksperiment-design   Mikroøkonometri   Forbrukeratferd   Forbruk mat   Bolig

Forskningsprosjekter

  • Organic-PLUS

    Formålet med prosjektet er å finne nye erstatninger for en rekke innsatsmidler og metoder som i dag er omstridte, men tillat brukt i økologisk landbruk.

  • Referansebudsjett for forbruksutgifter

    Prosjektet skal vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle det norske Referansebudsjettet. Referansebudsjettet skal benyttes som verktøy i forskning om levekår i Norge, og bidra til politikkutforming på feltet.

  • SIFO-survey

    SIFO-surveyen er en spørreundersøkelse brukt for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt.

Samarbeidsrelasjoner

Forskningsopphold på Senter for grunnforskning ved det Norske Videnskapsakademi. Var for en kort periode en del av forskergruppen for "Matinntakets økologi" i løpet av det akademiske året 2013/2014.

Vitenskapelige publikasjoner

Thorjussen, Christian Bernhard Holth; Schjøll, Alexander (2021). Er asymmetrisk informasjon en drivkraft for konflikter i det norske boligmarkedet?. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2837938

Fretheim, Atle; Helleve, Arnfinn; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Flatø, Martin; Telle, Kjetil Elias; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Schjøll, Alexander; Helseth, Sølvi; Jamtvedt, Gro; Hart, Rannveig Kaldager (2021). Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (campus & corona): A cohort study among students in higher education. 7 s. Public Health in Practice . Vol. 2.

Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Strømgren, Børge; Sandaker, Ingunn; Lekhal, Samira (2021). Efficiency of In-Store Interventions to Impact Customers to Purchase Healthier Food and Beverage Products in Real-Life Grocery Stores: A Systematic Review and Meta-Analysis. 30 s. Foods . Vol. 10.
https://www.mdpi.com/2304-8158/10/5/922/s1

Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (2019). Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE) .
http://www.ntfe.no/i/2019/1/tfe-2019-01b-2401

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Lanseng, Even (2018). Reklame i blogger – forbrukeres holdninger og reaksjoner. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 10. s. 158-168. Universitetsforlaget.

Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. Sustainability . Vol. 10.
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3058/htm

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2017). Eliciting consumer preferences for credence attributes in a fine-dining restaurant. British Food Journal . Vol. 119.
http://hdl.handle.net/11250/2474433

Schjøll, Alexander (2017). Country-of-origin preferences for organic food. Organic Agriculture . Vol. 7.
http://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/tidlige...

Gerini, Francesca; Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (2016). Organic‐and Animal Welfare‐labelled Eggs: Competing for the Same Consumers?. Journal of Agricultural Economics (JAE) . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/11250/2586855

Oostindjer, Marije; Aschemann-Witzel, Jessica; Wang, Qing; Skuland, Silje Elisabeth; Egelandsdal, Bjørg; Amdam, Gro Vang; Schjøll, Alexander; Pachucki, Mark; Rozin, Paul; Stein, Jarrett; Almli, Valerie Lengard; van Kleef, Ellen (2016). Are school meals a viable and sustainable tool to improve the healthiness and sustainability of children´s diet and food consumption? A cross-national comparative perspective. Critical reviews in food science and nutrition .
http://hdl.handle.net/11250/2428850

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Borgen, Svein Ole (2013). Attitude vs. action for farm animal welfare: What can we learn from natural field experiments?. Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene (Red.). Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. 14. s. 231-246. Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig