Alexander Schjøll

Alexander Schjøll

Kort om

Oppfølging av prosjekter ved SIFO.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Eksperiment-design, Mikroøkonometri, Forbrukeratferd, Forbruk mat

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Forskningsopphold på Senter for grunnforskning ved det Norske Videnskapsakademi. Var for en kort periode en del av forskergruppen for "Matinntakets økologi" i løpet av det akademiske året 2013/2014.

Vitenskapelige publikasjoner

Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (2019). Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?. Norsk Tidsskrift for Ernæring .
http://www.ntfe.no/i/2019/1/tfe-2019-01b-2401

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Lanseng, Even (2018). Reklame i blogger – forbrukeres holdninger og reaksjoner. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 10. s. 158-168. Universitetsforlaget.

Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. Sustainability . Vol. 10.
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3058/htm

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2017). Eliciting consumer preferences for credence attributes in a fine-dining restaurant. British Food Journal . Vol. 119.
http://hdl.handle.net/11250/2474433

Schjøll, Alexander (2017). Country-of-origin preferences for organic food. Organic Agriculture . Vol. 7.
http://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/tidlige...

Gerini, Francesca; Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (2016). Organic‐and Animal Welfare‐labelled Eggs: Competing for the Same Consumers?. Journal of Agricultural Economics . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/11250/2586855

Oostindjer, Marije; Aschemann-Witzel, Jessica; Wang, Qing; Skuland, Silje Elisabeth; Egelandsdal, Bjørg; Amdam, Gro Vang; Schjøll, Alexander; Pachucki, Mark; Rozin, Paul; Stein, Jarrett; Almli, Valerie Lengard; van Kleef, Ellen (2016). Are school meals a viable and sustainable tool to improve the healthiness and sustainability of children´s diet and food consumption? A cross-national comparative perspective. Critical reviews in food science and nutrition.
http://hdl.handle.net/11250/2428850

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Borgen, Svein Ole (2013). Attitude vs. action for farm animal welfare: What can we learn from natural field experiments?. Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene (Red.). Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. 14. s. 231-246. Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig