English version
Børge Strømgren

Børge Strømgren

Vitenskapelige publikasjoner

Strømgren, Børge (2022). AART i botiltak. Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita; Berge, Ulf (Red.). Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid.

Lubomirska, Anna; Eldevik, Sigmund; Eikeseth, Svein; Strømgren, Børge; Budzińska, Anna (2021). The Social Referencing Observation Scale (SoROS) for children: Scale development and reliability. Behavioral interventions . Vol. 36.

Strømgren, Børge; Carvalho Couto, Kalliu (2021). Psychometric Properties of a Norwegian Version of the Social Emotional Assets and Resilience Scales–Child–Short Form. Assessment for Effective Intervention (AEI) .

Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne; Orm, Stian (2021). Psychometric Properties of the Norwegian Acceptance and Action Questionnaire in a Non-clinical Sample. International Journal of Psychology and Psychological Therapy . Vol. 21.
https://www.ijpsy.com/volumen21/num2/579/psychomet...

Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Strømgren, Børge; Sandaker, Ingunn; Lekhal, Samira (2021). Efficiency of In-Store Interventions to Impact Customers to Purchase Healthier Food and Beverage Products in Real-Life Grocery Stores: A Systematic Review and Meta-Analysis. 30 s. Foods . Vol. 10.
https://www.mdpi.com/2304-8158/10/5/922/s1

Orm, Stian; Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne (2021). Kamuflering: Atferd under negativ forsterkningskontroll og et eksempel på psykologisk infleksibilitet?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Berg-Mortensen, Cathrine; Tangen, Linn; Strømgren, Børge (2021). Examining the Relationship Between Component and Composite Frequency and Natural Gain in Basic Multiplication: A Systematic Replication of Lin and Kubina. 26 s. Journal of Behavioral Education .

Åker, Tone Hee; Strømgren, Børge; Søndenaa, Erik; S. Johnson, Miriam (2020). Between the criminal justice and healthcare sectors: responsibilities in securing healthcare needs for people with intellectual disabilities after an investigative interview. 13 s. Nordic Social Work Research .

Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne; Orm, Stian (2020). Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 47.
https://hdl.handle.net/11250/2725889

Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Strømgren, Børge (2020). Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 47.
https://nta.atferd.no/loadfile.aspx?IdFile=1944

Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge; Walby, Fredrik A (2018). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) .

Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge; Arnesen, Eimund Fløisbonn; Veland, Martin Cornelius (2018). The feasibility of Brief Behavioral Activation Treatment for Depression in an acute inpatient ward psychiatric intensive care unit– a systematic replication. Journal of Psychiatric Intensive Care .
http://hdl.handle.net/10852/63694

Strømgren, Børge (2016). Kulturell seleksjon: gruppekontingenser, kooperanter og kjernepraksiser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 43.

Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge (2015). Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/3122

Strømgren, Børge; Sørheim, Dag Gladmann (2015). Evaluering av the Good Behavior Board Game, en variant av the Good Behavior Game. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/2848

Strømgren, Børge; Berg-Mortensen, Cathrine; Tangen, Linn (2014). The use of precision teaching to teach basic math facts. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/2435

Gamst-Klaussen, Thor; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Svartdal, Frode; Strømgren, Børge (2014). Comparability of the Social Skills Improvement System to the Social Skills Rating System: A Norwegian Study. 12 s. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/10642/2663

Strømgren, Børge (2014). Multimodal Funksjonell Kartlegging: En kontekstuell tilnærming til analyse og behandling av utfordrende atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/2197

Strømgren, Børge; Dønnum, Monica Stolen (2013). En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/1901

Strømgren, Børge; Berg, Trygve Gundersen; Gajic, Kate Kristine; Hansen, Tine; Tellefsen, Frederik Hollerud (2013). Kartlegging av systemintervensjoner i skole: effekt på klassemiljø og prososial atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/1690

Strømgren, Børge (2011). Systemintervensjoner. Svartdal, Frode (Red.). Psykologi i praksis. 42. s. 333-336. Gyldendal Akademisk.

Løkke, Gunn; Olsen, Fie; Løkke, Jon Arne; Strømgren, Børge (2010). Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 37.
http://brage.bibsys.no/hiak/handle/URN:NBN:no-bibs...

Strømgren, Børge (2009). Atferdsanalytisk arbeid. Hutchinson, Gunn Strand (Red.). Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier. Utvalgte tema. faglig_bok_forlag. s. 127-147. Universitetsforlaget.

Moynahan, Luke; Strømgren, Børge (2005). Preliminary Results of Aggression Replacement Training for Norwegian Youth with aggressive behaviour and with a different diagnosis. Psychology, Crime and Law . Vol. 11.

Nøttestad, Jim Aage; Strømgren, Børge; Linaker, Olav Morten (2000). Psychiatric and behavioral disturbances in elderly mentally retarded before and after deinstitutionalization. Nordic Journal of Psychiatry . Vol. 54.

Strømgren, Børge; Kolby, Lars Jørund (1996). The Alternating Treatment Design: Little used and often confused?. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy . Vol. 25.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig