English version
Miriam Sinkerud Johnson

Miriam Sinkerud Johnson

Kort om

Miriam Johnson er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, med doktorgrad i psykologi fra Universitet i Oslo fra 2015.
Hun er leder for CARE Research Group ved Fakultet for helsevitenskap. Gruppen jobber hovedsakelig med forskning knyttet til kognitiv utviklingspsykologi, barns hukommelse, og ulike problemstillinger innenfor den vitnepsykologiske fagdisiplin med fokus på avhør av barn som er fornærmede i volds- og overgrepssaker. Miriam Johnson leder et nasjonalt forskningsprosjekt om kvalitet i avhør av barn på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Fritz Moens Forskningsfond og jobber også som sakkyndig i straffesaker hvor barn er fornærmede.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johnson, Sverre Urnes; Amundsen, Ole Myklebust; S. Johnson, Miriam; Hoffart, Asle; Halsøy, Øyvind; Skjerdingstad, Nora; Nordbø, Sara Ebling; Ebrahimi, Omid V. (2022). Psychiatric symptoms in COVID-19-positive individuals in the general population: Trajectories of depression, anxiety, and insomnia. 6 s. Psychiatry Research . Vol. 317.
http://hdl.handle.net/10852/97083

Salehi, Pegah; Hassan, Syed Zohaib; Lammerse, Myrthe; Shafiee Sabet, Saeed; Riiser, Ingvild; Røed, Ragnhild Klingenberg; Sinkerud Johnson, Miriam; Hicks, Steven; Thambawita, Vajira; Powell, Martine; Lamb, Michael E.; Baugerud, Gunn Astrid; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2022). Synthesizing a Talking Child Avatar to Train Interviewers Working with Maltreated Children. Big Data and Cognitive Computing . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/10037/26861

Sinkerud Johnson, Miriam; Skjerdingstad, Nora; Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes (2021). Parenting in a Pandemic: Parental Stress, Anxiety and Depression Among Parents During the Government-Initiated Physical Distancing Measures Following the First Wave of COVID-19. Stress and Health .

Skjerdingstad, Nora; Sinkerud Johnson, Miriam; Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Parental burnout during the COVID-19 pandemic. Family Process .
http://hdl.handle.net/10852/92032

Skjerdingstad, Nora; Sinkerud Johnson, Miriam; Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Feelings of Worthlessness Links Depressive Symptoms and Parental Stress: A Network Analysis during the COVID-19 Pandemic. European psychiatry . Vol. 64.
http://hdl.handle.net/10852/90834

Ebrahimi, Omid Vakili; Sinkerud Johnson, Miriam; Ebling, Sara; Amundsen, Ole Myklebust; Halsøy, Øyvind; Hoffart, Asle; Skjerdingstad, Nora; Johnson, Sverre Urnes (2021). Risk, Trust, and Flawed Assumptions: Vaccine Hesitancy During the COVID-19 Pandemic. 8 s. Frontiers in Public Health . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/90832

Sinkerud Johnson, Miriam; Skjerdingstad, Nora; Ebrahimi, Omid V.; Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes (2021). Mechanisms of parental distress during and after the first COVID-19 lockdown phase: A two-wave longitudinal study. PLOS ONE . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10852/90831

Baugerud, Gunn Astrid; Sinkerud Johnson, Miriam; Hansen, Helle Birgitte; Magnussen, Svein J; Lamb, Michael E. (2021). Portraits in straw: A reply to Melinder et al. (2020). Applied Cognitive Psychology . Vol. 35.

Åker, Tone Hee; Strømgren, Børge; Søndenaa, Erik; S. Johnson, Miriam (2020). Between the criminal justice and healthcare sectors: responsibilities in securing healthcare needs for people with intellectual disabilities after an investigative interview. 13 s. Nordic Social Work Research .

Åker, Tone Hee; Sinkerud Johnson, Miriam (2020). Interviewing alleged victims with mild and moderate intellectual disabilities and autism. A field study of police-investigated cases of physical and sexual abuse in a Norwegian national sample. Journal of Intellectual Disability Research . Vol. 64.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig