English version
Miriam Sinkerud Johnson

Miriam Sinkerud Johnson

Kort om

Miriam Johnson er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, med doktorgrad i psykologi fra Universitet i Oslo fra 2015.
Hun er leder for CARE Research Group ved Fakultet for helsevitenskap. Gruppen jobber hovedsakelig med forskning knyttet til kognitiv utviklingspsykologi, barns hukommelse, og ulike problemstillinger innenfor den vitnepsykologiske fagdisiplin med fokus på avhør av barn som er fornærmede i volds- og overgrepssaker. Miriam Johnson leder et nasjonalt forskningsprosjekt om kvalitet i avhør av barn på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Fritz Moens Forskningsfond og jobber også som sakkyndig i straffesaker hvor barn er fornærmede.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Røed, Ragnhild Klingenberg; Baugerud, Gunn Astrid; Zohaib Hassan, Syed; Shafiee Sabet, Saeed; Salehi, Pegah; Powell, Martine B.; Riegler, Michael Alexander; Halvorsen, Pål; Sinkerud Johnson, Miriam (2023). Enhancing questioning skills through child avatar chatbot training with feedback. Frontiers in Psychology .
http://hdl.handle.net/10852/103169

S. Johnson, Miriam; Magnussen, Svein; Anders, Foyn Asmyhr; Johanna, Hansen Helgeland; Marie, Pilgaard Jonassen; Emil, Lundal; Marthe, Haua Marthinsen; Ann Kristin, Sjøflot; Rebekka Synøve, Skoglund; Patrick, Tallaksen; Johnny, Tran; Line, Flatebø Widmark (2023). Doctored photographs create false memories of spectacular childhood events. a replication of Wade et al. (2002) with a Scandinavian twist. Memory .

Drejer, Catharina Sofie Rodenburg; Riegler, Michael; Halvorsen, Pål; S. Johnson, Miriam; Baugerud, Gunn Astrid (2023). Livestreaming Technology and Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Scoping Review. Trauma, Violence, & Abuse .
https://hdl.handle.net/10037/29736

Hassan, Syed Zohaib; Sabet, Saeed; Salehi, Pegah; Ko, Hayley Manalang; Riiser, Ingvild; S. Johnson, Miriam; Baugerud, Gunn Astrid; Riegler, Michael; Halvorsen, Pål (2022). A Comparative Study of Interactive Environments for Investigative Interview of A Virtual Child Avatar. Bulterman, Dick; Kankanhalli, Mohan S.; Muehlhaeuser, Max; Persia, Fabio; Sheu, Phillip; Tsai, Jeffrey J.P.; D’Auria, Daniela; Ge, Mouzhi; Sert, Mustafa; Swaminathan, Vishy; Yamasaki, Toshihiko (Red.). Proceedings of the 2022 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM). Paper. s. 194-201. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Hassan, Syed Zohaib; Salehi, Pegah; Riegler, Michael; S. Johnson, Miriam; Baugerud, Gunn Astrid; Halvorsen, Pål; Sabet, Saeed (2022). A Virtual Reality Talking Avatar for Investigative Interviews of Maltreated Children. Djeraba, Chaabane; Lokoč, Jakub; Vrochidis, Stefanos (Red.). CBMI '22: Proceedings of the 19th International Conference on Content-based Multimedia Indexing. Del av bok. Association for Computing Machinery (ACM).

Sabet, Saeed; Midoglu, Cise; Hassan, Syed Zohaib; Salehi, Pegah; Baugerud, Gunn Astrid; Griwodz, Carsten; S. Johnson, Miriam; Riegler, Michael; Halvorsen, Pål (2022). Comparison of Crowdsourced and Remote Subjective User Studies: A Case Study of Investigative Child Interviews. Atzori, Luigi; Möller, Sebastian; Raake, Alexander (Red.). 14th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX). Del av bok. IEEE conference proceedings.

Salehi, Pegah; Hassan, Syed Zohaib; Sabet, Saeed; Baugerud, Gunn Astrid; S. Johnson, Miriam; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2022). Is More Realistic Better? A Comparison of Game Engine and GAN-based Avatars for Investigative Interviews of Children. Dao, Minh-Son; Dang-Nguyen, Duc-Tien; Riegler, Michael (Red.). Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval (ICDAR). Del av bok. s. 41-49. Association for Computing Machinery (ACM).

Hassan, Syed Zohaib; Salehi, Pegah; Røed, Ragnhild Klingenberg; Halvorsen, Pål; Baugerud, Gunn Astrid; S. Johnson, Miriam; Lison, Pierre; Riegler, Michael; Lamb, Michael E.; Griwodz, Carsten; Sabet, Saeed (2022). Towards an AI-driven talking avatar in virtual reality for investigative interviews of children. Claypool, Mark; Eg, Ragnhild (Red.). GameSys '22: Proceedings of the 2nd Workshop on Games Systems. Del av bok. s. 9-15. Association for Computing Machinery (ACM).

Johnson, Sverre Urnes; Amundsen, Ole Myklebust; S. Johnson, Miriam; Hoffart, Asle; Halsøy, Øyvind; Skjerdingstad, Nora; Nordbø, Sara Ebling; Ebrahimi, Omid V. (2022). Psychiatric symptoms in COVID-19-positive individuals in the general population: Trajectories of depression, anxiety, and insomnia. 6 s. Psychiatry Research . Vol. 317.
http://hdl.handle.net/10852/97083

Salehi, Pegah; Hassan, Syed Zohaib; Lammerse, Myrthe; Shafiee Sabet, Saeed; Riiser, Ingvild; Røed, Ragnhild Klingenberg; Sinkerud Johnson, Miriam; Hicks, Steven; Thambawita, Vajira; Powell, Martine; Lamb, Michael E.; Baugerud, Gunn Astrid; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2022). Synthesizing a Talking Child Avatar to Train Interviewers Working with Maltreated Children. Big Data and Cognitive Computing . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/10037/26861

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig