English version
Miriam Sinkerud Johnson

Miriam Sinkerud Johnson

Kort om

Miriam Johnson er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, med doktorgrad i psykologi fra Universitet i Oslo fra 2015.
Hun er leder for CARE Research Group ved Fakultet for helsevitenskap. Gruppen jobber hovedsakelig med forskning knyttet til kognitiv utviklingspsykologi, barns hukommelse, og ulike problemstillinger innenfor den vitnepsykologiske fagdisiplin med fokus på avhør av barn som er fornærmede i volds- og overgrepssaker. Miriam Johnson leder et nasjonalt forskningsprosjekt om kvalitet i avhør av barn på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Fritz Moens Forskningsfond og jobber også som sakkyndig i straffesaker hvor barn er fornærmede.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skjerdingstad, Nora; Sinkerud Johnson, Miriam; Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Feelings of Worthlessness Links Depressive Symptoms and Parental Stress: A Network Analysis During the COVID-19 Pandemic. European psychiatry .

Ebrahimi, Omid Vakili; Sinkerud Johnson, Miriam; Ebling, Sara; Amundsen, Ole Myklebust; Halsøy, Øyvind; Hoffart, Asle; Skjerdingstad, Nora; Johnson, Sverre Urnes (2021). Risk, Trust, and Flawed Assumptions: Vaccine Hesitancy During the COVID-19 Pandemic. Frontiers In Public Health .

Sinkerud Johnson, Miriam; Skjerdingstad, Nora; Ebrahimi, Omid V.; Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes (2021). Mechanisms of parental distress during and after the first COVID-19 lockdown phase: A two-wave longitudinal study. PLOS ONE . Vol. 16:e0253087.

S. Johnson, Miriam; Skjerdingstad, Nora; Ebrahimi, Omid V.; Hoffart, Asle; Johnson Urnes, Sverre (2021). Mechanisms of parental distress during and after the first COVID-19 lockdown phase: A two-wave longitudinal study. PLOS ONE .

Baugerud, Gunn Astrid; Sinkerud Johnson, Miriam; Hansen, Helle; Magnussen, Svein J; Lamb, Michael E. (2021). Portraits in straw: A reply to Melinder et al. (2020). Applied Cognitive Psychology . Vol. 35.

Åker, Tone Hee; Strømgren, Børge; Søndenaa, Erik; S. Johnson, Miriam (2020). Between the criminal justice and healthcare sectors: responsibilities in securing healthcare needs for people with intellectual disabilities after an investigative interview. 13 s. Nordic Social Work Research .

Åker, Tone Hee; Sinkerud Johnson, Miriam (2020). Interviewing alleged victims with mild and moderate intellectual disabilities and autism. A field study of police-investigated cases of physical and sexual abuse in a Norwegian national sample. Journal of Intellectual Disability Research . Vol. 64.

Baugerud, Gunn Astrid; Hansen, Helle Birgitte; S. Johnson, Miriam; Magnussen, Svein; Lamb, Michael E. (2020). Forensic interviews with preschool children: An analysis of extended interviews in Norway (2015-2017). Applied Cognitive Psychology . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/10852/80204

Åker, Tone Hee; S. Johnson, Miriam (2019). Sexual abuse and violence against people with intellectual disability and physical impairments: Characteristics of police‐investigated cases in a Norwegian national sample. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities .

Johnson, Sverre Urnes; S. Johnson, Miriam; Sele, Peter; Hoffart, Asle (2019). Kompleks post-traumatisk stresslidelse: fra latent konstrukt til nettverksforståelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 56.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig