English version
Rolf Magnus Grung

Rolf Magnus Grung

Vitenskapelige publikasjoner

Perkowska-Klejman, Anna; Lejzerowicz, Magda; Kiss, Julien-Ferencz; Ortan, Florica; Grung, Rolf Magnus; Dæhlen, Dag; Marsh, Lynne; Abdulla, Samuel (2022). Changes in language about IDD, mental illness, disability in different countries in different languages. Language, Discourse & Society (LD&S) . Vol. 10.
https://www.language-and-society.org/changes-in-la...

Grung, Rolf Magnus; Vandbakk, Monica; Tverberg, Rune (2020). Forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd: Matchede eller umatchede forsterkere?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 47.
file:///C:/Users/rgrung/Downloads/NTA_2020_2_03_Gr...

Grung, Rolf Magnus; Brown, Michael John; Abdulla, Samuel; Kiss, Julien-Ferencz; Ortan, Florica; Odrowaz-Coates, Anna; Sufraz, Mohammad; Tah, Jude; Marsh, Lynne (2020). Social inclusion and people with intellectual disabilities in seven European countries. 10 s. Learning Disability Practice journal .

Grung, Rolf Magnus (2018). Læringseffekt av podkastundervisning av kommunalt ansatt helse- og omsorgspersonell sammenliknet med læringseffekt av klasseromsundervisning av vernepleierstudenter ved undervisning om funksjonelle analyser: En pilotstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 45.

Sam, Abdulla; Brown, Michael; Grung, Rolf Magnus (2018). Student experiences of an Erasmus+ project on children and young people with complex intellectual and developmental disabilities. Learning Disability Practice journal . Vol. 21.

Brown, Michael; Surfraz, Mohammed; Wroldsen, Reidar; Popa, Daiana; Grung, Rolf Magnus (2017). Improving healthcare access for people with intellectual disabilities in four European countries. Learning Disability Practice journal . Vol. 20.

Eikeseth, Svein; Grung, Rolf Magnus (2016). Environmental enrichment and stereotypic behavior. 14 s. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) .

Grung, Rolf Magnus; Jørgensen, Lars Tandberg (2015). Behandling av funksjonell enkoprese. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/3153

Grung, Rolf Magnus; Eikeseth, Svein (2012). Selvhindring (låseatferd) hos utviklingshemmede med selvskading : årsaker og behandling basert på atferdsanalytiske prinsipper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 49.

Grung, Rolf Magnus; Holden, Børge; Eikeseth, Svein (2009). Bruk av matchede og umatchede forsterkere i forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd. En gjennomgang av litteraturen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/10642/3137Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig