English version

CARE

CARE Research Group er en tverrfaglig forskningsgruppe som dekker fire forskningsområder (C) Child Development and Welfare, (A) Applied Forensic Psychology, (R) Resilience og (E) Epidemiology.

Forskningsgruppen jobber med et bredt spekter av delprosjekter som omhandler sårbare barn og unge, foreldre og familier, psykisk helse hos barn og unge, deriblant angst, depresjon og post-traumatisk stresslidelse.

Gruppen jobber med nasjonale feltstudier, eksperimentelle laboratoriestudier, replikasjoner og kliniske studier. Vi samarbeider med politi, dommere, forsvarsadvokater, barneleger og psykologspesialister.

Hovedtyngden av våre prosjekter ligger innenfor rettspsykologi og kognitiv utviklingspsykologi, med fokus på hukommelse, ulike faktorer knyttet til barns rettssikkerhet og barns kompetanse som vitner i saker hvor barn er fornærmede i volds- og overgrepssaker. Vi jobber spesifikt med barn i førskolealder (3-6) og skolealder (7-18), foreldre og familier.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...
  • Prosjekter

    Barneavhørsprosjektet er et av våre hovedprosjekter, som gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
    Prosjektets formål er å kartlegge kvalitet i et nasjonalt utvalg av avhør av barn som er fornærmede i volds- og overgrepssaker (2017-2022).