CARE

CARE Research Group er en tverrfaglig forskningsgruppe som dekker fire forskningsområder (C) Child Development and Welfare, (A) Applied Forensic Psychology, (R) Resilience og (E) Epidemiology.

Forskningsgruppen jobber med et bredt spekter av delprosjekter som omhandler sårbare barn og unge, foreldre og familier, personer med psykiske lidelser og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Hovedtyngden av våre prosjekter ligger innenfor det rettspsykologiske forskningsfeltet, med fokus på kognitiv utviklingspsykologi og hukommelse hos barn, ulike faktorer knyttet til barns rettssikkerhet og barns kompetanse som vitner i saker hvor barn er fornærmede i volds- og overgrepssaker. Vi jobber spesifikt med barn i førskolealder (3-6) og skolealder (7-18), foreldre og familier.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Prosjekter

   Barneavhørsprosjektet er et av våre hovedprosjekter, som gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
   Prosjektets formål er å kartlegge kvalitet i et nasjonalt utvalg av avhør av barn som er fornærmede i volds- og overgrepssaker (2017-2022).