Fakultet for helsevitenskap (HV)

Vi utdanner kandidater innen de fleste helseprofesjoner, samt har et solid atferdsvitenskapelig fagmiljø. Utdanningene og forskningen vår er forankret i vitenskapelige metoder og fremmer kritisk refleksjon. Våre ansatte driver behovsidentifisert helsevitenskapelig forskning med nærhet til praksis og direkte relevans for samfunns- og arbeidsliv.

Studieprogrammer (ca.)

60

Studenter (ca.)

6040

Ansatte (ca.)

517

Ph.d.-programmer

2

Om fakultetet

Klinikker og laboratorier

  • Behandlingstilbud ved Institutt for fysioterapi

    Vi tilbyr utredning, veiledning, behandling og oppfølging av både kroniske og akutte plager, sykdommer eller skader (f.eks. idrettsskader). Du kan også få tilbud om forebyggende behandling for deg som trenger veiledning og oppstart av trening. Du trenger ikke henvisning fra lege. Individuell undersøkelse og behandling utføres av fysioterapistudenter under veiledning av erfarne fysioterapeuter.

  • Bevegelsesanalyselaboratoriet

    Bevegelsesanalyselaboratoriet muliggjør et stort utvalg av analyser og undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for monitorering av vitale parametre i vev, kraftutvikling og muskelaktivering.