English version

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT)

Vi utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter og ortopediingeniører og tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Vår forskningsportefølje er bred og skal bidra til kunnskapsutvikling og innovasjon for fremtidens helsetjenester. Instituttet hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
1210
Ansatte (årsverk)
99
Bachelorprogrammer
3
Masterprogrammer
7

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder

  Laster inn ...
 • Avdelingsledere

  Ergoterapi

  Laster inn ...

  Fysioterapi

  Laster inn ...

  Masterspesialiseringer

  Laster inn ...

  Ortopediingeniørfag

  Laster inn ...

  Samhandling, utvikling og innovasjon

  Laster inn ...

Fremragende forskningsmiljø

Klinikker og laboratorier