English version

Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse (CIM)

Vår visjon er å skape intelligente og personsentrerte tiltak (intervensjoner) og bidra i tverrfaglig og internasjonal forskning som legger til rette for behandling av personer med muskelskjelettlidelser, og som samtidig støtter et bærekraftig helsevesen.

Vårt hovedmål er å bygge et akademisk miljø for å utvikle innovative og effektive AI-baserte intervensjoner for muskel- og skjelettlidelser.

Hovedforskningsområder (søyler)

 1. Bruke AI-teknologi til å forske på store epidemiologiske helseregistre og kliniske datasett om muskel- og skjelettlidelser.
 2. Samarbeide for innovative løsninger som legger til rette for effektive, personlige tiltak for muskelskjelettlidelser (nye verktøy, produkter, prosesser eller tjenester for klinisk omsorg, arbeid og helseopplæring).
 3. Evaluere, implementere og formidle innovative og effektive løsninger og intervensjoner for kliniske omsorgs-, arbeids- og helsepedagogiske programmer.

CIM er ett av fem sentre for fremragende forskning ved OsloMet. CIM er nå under planlegging og vil ha formell oppstart i august 2021.

Hovedsamarbeidspartnere og nettverk

Forskningsprosjekter

Co-occurrent pain and psychological distress: From adolescence to adulthood

Dette er tittelen på det første prosjektet initiert av CIM, og vil bli organisert i to underprosjekter; ett postdoc-prosjekt og et ph.d.-prosjekt. Begge underprosjektene er 3-årige fulltidsprosjekter finansiert av CIM.

Førsteamanuensis og prodekan Kåre Rønn Richardsen er prosjektleder for begge prosjektene, som faller inn under søyle 1.

Rekruttering av ph.d.- og postdoc-kandidater er i gang, og begge stipendiatene vil være tilknyttet CIM og  forskningsgruppen Muskelskjeletthelse ved OsloMet. Vi forventer at stipendiatene starter tidlig høst 2021. Mer informasjon om disse prosjektene vil komme etter deres oppstart.

Blogg

Muskhealth (muskhealth.com).

Vårt team

Ledere

  Laster inn ...

  Søyle 1

   Laster inn ...

   Søyle 2

    Laster inn ...

    Søyle 3

     Laster inn ...

     Prosjektkoordinator

      Laster inn ...