English version

MI-NAV

Har Motiverende Intervju (MI) effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter? Et randomisert eksperiment innen NAV.

Hovedhensikten med dette prosjektet er å undersøke effekten av MI, gitt av NAV-veiledere, og Stratifisert Primærhelse-tilnærming, gitt av fysioterapeuter, i en randomisert kontrollert studie med tre armer, der kontrollgruppen får vanlig NAV-praksis. Målet er å hjelpe sykemeldte med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager tilbake til arbeid så raskt som mulig.

Dette prosjektet vil gi viktig kunnskap om effekten av dagens NAV-praksis samt to nye lovende tilnærminger brukt av henholdsvis NAV-veiledere og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Hvis de utprøvde tilnærmingene viser seg å ha effekt over vanlig NAV-praksis, vil metodene implementeres i utdanningsvirksomhet av NAV-veiledere og helsetjenestepersonell.