English version
Margreth Grotle

Margreth Grotle

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • MI-NAV

    Har Motiverende Intervju (MI) effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter? Et randomisert eksperiment innen NAV.

Vitenskapelige publikasjoner

Kjønø, Lise Grethe; Killingmo, Rikke Munk; Vigdal, Ørjan Nesse; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti (2022). Assessing physical workload among people with musculoskeletal disorders: validity and reliability of the physical workload questionnaire. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.

Major, Daniel Høgli; Røe, Yngve; Småstuen, Milada Cvancarova; van der Windt, Danielle; Bjugan, Torill; Sandbakk, Marit Jæger; Grotle, Margreth (2022). Fear of movement and emotional distress as prognostic factors for disability in patients with shoulder pain: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders .

Major, Daniel Høgli; Røe, Yngve; Småstuen, Milada Cvancarova; van der Windt, Danielle; Sandbakk, Torill Bjugan; Jæger, Marit; Grotle, Margreth (2022). Fear of movement and emotional distress as prognostic factors for disability in patients with shoulder pain: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders .

Lie, Marie; Pedersen, Linda Margareth; Heuch, Ingrid; Winsvold, Bendik K S; Gjerstad, Johannes; Hasvik, Eivind Olay; Nygaard, Øystein Petter; Grotle, Margreth; Matre, Dagfinn; Zwart, John Anker Henrik; Nilsen, Kristian Bernhard (2022). Low Back Pain With Persistent Radiculopathy; the Clinical Role of Genetic Variants in the Genes SOX5, CCDC26/GSDMC and DCC. Frontiers in Genetics .

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Côté, Pierre; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Storheim, Kjersti; Småstuen, Milada Cvancarova; Stensland, Synne; Øiestad, Britt Elin (2022). Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2975777

Skonnord, Trygve; Fetveit, Arne; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Klovning, Atle; Aas, Eline (2021). Cost-effectiveness analysis of acupuncture compared with usual care for acute non-specific low back pain: secondary analysis of a randomised controlled trial. Acupuncture in Medicine . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10852/91699

Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Grotle, Margreth; Løchting, Ida; Solli, Rune; Sowden, Gail; Wynne-Jones, Gwenllian; Storheim, Kjersti; Eik, Hedda (2021). Implementing a Stratified Vocational Advice Intervention for People on Sick Leave with Musculoskeletal Disorders: A Multimethod Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation .
http://hdl.handle.net/10852/88859

Løchting, Ida; Hagen, Roger; Monsen, Christine K.; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti; Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Eik, Hedda; Bagøien, Gunnhild (2021). Fidelity of a motivational interviewing intervention for improving return to work for people with musculoskeletal disorders. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/19/10324#

Vigdal, Ørjan Nesse; Storheim, Kjersti; Killingmo, Rikke Munk; Småstuen, Milada Cvancarova; Grotle, Margreth (2021). Characteristics of older adults with back pain associated with choice of first primary care provider: a cross-sectional analysis from the BACE-N cohort study. BMJ Open . Vol. 11:e053229.
https://bmjopen.bmj.com/content/11/9/e053229

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Småstuen, Milada; Guddal, Maren Hjelle; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Stensland, Synne; Storheim, Kjersti; Øiestad, Britt Elin (2021). Risk factors and risk profiles for neck pain in young adults: Prospective analyses from adolescence to young adulthood—The North-Trøndelag Health Study. PLOS ONE . Vol. 16.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig