English version
Britt Elin Øiestad

Britt Elin Øiestad

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • MI-NAV

    Har Motiverende Intervju (MI) effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter? Et randomisert eksperiment innen NAV.

  • MUSKHEL - Musculoskeletal Health Literacy in Adolescents

    Prosjektet har som mål å bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget om muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom.

Vitenskapelige publikasjoner

Smedbråten, Kaja; Grotle, Margreth; Jahre, Henriette; Richardsen, Kåre Rønn; Småstuen, Milada Cvancarova; Skillgate, Eva; Øiestad, Britt Elin (2022). Lifestyle behaviour in adolescence and musculoskeletal pain 11 years later: The Trøndelag Health Study. European Journal of Pain . Vol. 26.

Urhausen, Anouk; Berg, Bjørnar; Øiestad, Britt Elin; Whittaker, Jackie L.; Culvenor, Adam G.; Crossley, Kay M.; Juhl, Carsten B.; Risberg, May Arna (2022). Measurement properties for muscle strength tests following anterior cruciate ligament and/or meniscus injury: What tests to use and where do we need to go? A systematic review with meta-analyses for the OPTIKNEE consensus. 11 s. British Journal of Sports Medicine .

Berg, Bjørnar; Urhausen, Anouk; Øiestad, Britt Elin; Whittaker, Jackie L.; Culvenor, Adam G.; Roos, Ewa M.; Crossley, Kay M.; Juhl, Carsten B.; Risberg, May Arna (2022). What tests should be used to assess functional performance in youth and young adults following anterior cruciate ligament or meniscal injury? A systematic review of measurement properties for the OPTIKNEE consensus. 12 s. British Journal of Sports Medicine .

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Côté, Pierre; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Storheim, Kjersti; Småstuen, Milada Cvancarova; Stensland, Synne; Øiestad, Britt Elin (2022). Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2975777

Øiestad, Britt Elin; Juhl, Carsten Bogh; Culvenor, Adam G.; Berg, Bjørnar; Thorlund, Jonas Bloch (2021). Knee extensor muscle weakness is a risk factor for the development of knee osteoarthritis: an updated systematic review and meta-analysis including 46 819 men and women. British Journal of Sports Medicine .

Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Grotle, Margreth; Løchting, Ida; Solli, Rune; Sowden, Gail; Wynne-Jones, Gwenllian; Storheim, Kjersti; Eik, Hedda (2021). Implementing a Stratified Vocational Advice Intervention for People on Sick Leave with Musculoskeletal Disorders: A Multimethod Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation .
http://hdl.handle.net/10852/88859

Løchting, Ida; Hagen, Roger; Monsen, Christine K.; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti; Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Eik, Hedda; Bagøien, Gunnhild (2021). Fidelity of a motivational interviewing intervention for improving return to work for people with musculoskeletal disorders. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/19/10324#

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Småstuen, Milada; Guddal, Maren Hjelle; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Stensland, Synne; Storheim, Kjersti; Øiestad, Britt Elin (2021). Risk factors and risk profiles for neck pain in young adults: Prospective analyses from adolescence to young adulthood—The North-Trøndelag Health Study. PLOS ONE . Vol. 16.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Bakken, Anders; Øiestad, Britt Elin (2021). Neck and shoulder pain in adolescents seldom occur alone: Results from the Norwegian Ungdata Survey. European Journal of Pain . Vol. 25.

Brodtkorb, Camilla Norgaar; Aurdal, Ingvild; Øiestad, Britt Elin (2020). En single subject design studie: Ponseti-metoden – med eller uten intensive manuelle tøyninger. Fysioterapeuten . Vol. 1.
https://fysioterapeuten.no/barnefysioterapi-fagfel...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig