English version
Kaja Smedbråten

Kaja Smedbråten

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Smedbråten, Kaja; Grotle, Margreth; Jahre, Henriette; Richardsen, Kåre Rønn; Côté, Pierre; Steingrimsdottir, Olöf Anna; Storheim, Kjersti; Nielsen, Christopher Sivert; Øiestad, Britt Elin (2022). Accumulation of health complaints is associated with persistent musculoskeletal pain two years later in adolescents: The Fit Futures Study. 13 s. PLOS ONE . Vol. 17.
https://hdl.handle.net/10037/28025

Smedbråten, Kaja; Grotle, Margreth; Jahre, Henriette; Richardsen, Kåre Rønn; Småstuen, Milada Cvancarova; Skillgate, Eva; Øiestad, Britt Elin (2022). Lifestyle behaviour in adolescence and musculoskeletal pain 11 years later: The Trøndelag Health Study. European Journal of Pain . Vol. 26.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Côté, Pierre; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Storheim, Kjersti; Småstuen, Milada Cvancarova; Stensland, Synne; Øiestad, Britt Elin (2022). Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. 9 s. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2975777

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Småstuen, Milada; Guddal, Maren Hjelle; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Stensland, Synne; Storheim, Kjersti; Øiestad, Britt Elin (2021). Risk factors and risk profiles for neck pain in young adults: Prospective analyses from adolescence to young adulthood—The North-Trøndelag Health Study. PLOS ONE . Vol. 16.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Bakken, Anders; Øiestad, Britt Elin (2021). Neck and shoulder pain in adolescents seldom occur alone: Results from the Norwegian Ungdata Survey. European Journal of Pain . Vol. 25.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Dunn, Kate M.; Øiestad, Britt Elin (2020). Risk factors for non-specific neck pain in young adults: a systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 21.
https://rdcu.be/b4QdL

Smedbråten, Kaja; Øiestad, Britt Elin; Røe, Yngve (2018). Emotional distress was associated withpersistent shoulder pain afterphysiotherapy: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 19.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig