English version
Kåre Rønn Richardsen

Kåre Rønn Richardsen

Kort om

Tilknyttet Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse  (CIM)

 

Arbeidsfelt:

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk   Forebyggende medisin   Fysioterapi

Emner

Sosial ulikhet   Folkehelse   Minoritetshelse   Fysisk aktivitet   Kvinnehelse   Sosiale ulikheter og helse   Sosialøkologi   Helsefremmende arbeid   Livsløpsperspektiv

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Smedbråten, Kaja; Grotle, Margreth; Jahre, Henriette; Richardsen, Kåre Rønn; Småstuen, Milada Cvancarova; Skillgate, Eva; Øiestad, Britt Elin (2022). Lifestyle behaviour in adolescence and musculoskeletal pain 11 years later: The Trøndelag Health Study. European Journal of Pain . Vol. 26.

Forster, Rachel Bedenis; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Tibballs, Katrina Louise Bø; Nøkleby, Kjersti; Berg, Tore Julsrud; Iversen, Tor; Hagen, Terje P.; Richardsen, Kåre Rønn; Cooper, John; Sandberg, Sverre; Løvaas, Karianne Fjeld; Nilsen, Roy Miodini; Iversen, Marjolein M.; Jenum, Anne Karen; Buhl, Esben Selmer (2022). Cohort profile: Outcomes & Multi-morbidity In Type 2 diabetes (OMIT) - a national registry-based observational cohort with focus on care and treatment of key high-risk groups in Norway. 10 s. BMJ Open . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/3007681

Waage, Christin; Mdala, Ibrahimu; Stigum, Hein; Jenum, Anne Karen; Birkeland, Kåre Inge; Shakeel, Nilam; Michelsen, Trond Melbye; Richardsen, Kåre Rønn; Sletner, Line (2022). Lipid and lipoprotein concentrations during pregnancy and associations with ethnicity. 12 s. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/93010

Riiser, Kirsti; Richardsen, Kåre Rønn; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Torbjørnsen, Astrid (2022). “It’s hard to keep a distance when you’re with someone you really care about”—A qualitative study of adolescents’ pandemic-related health literacy and how Covid-19 affects their lives. PLOS ONE . Vol. 17.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Côté, Pierre; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Storheim, Kjersti; Småstuen, Milada Cvancarova; Stensland, Synne; Øiestad, Britt Elin (2022). Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2975777

Fragoso-Bargas, Nicolas; Opsahl, Julia Onsrud; Kiryushchenko, Nadezhda; Böttcher, Yvonne; Lee-Ødegård, Sindre; Qvigstad, Elisabeth; Richardsen, Kåre Rønn; Waage, Christin; Sletner, Line; Jenum, Anne Karen; Prasad, Rashmi B.; Groop, Leif C.; Moen, Gunn-Helen Øiseth; Birkeland, Kåre Inge; Sommer, Christine (2021). Cohort profile: Epigenetics in Pregnancy (EPIPREG) – Population-based sample of European and South Asian pregnant women with epigenome-wide DNA methylation (850k) in peripheral blood leukocytes. PLOS ONE . Vol. 16.
https://hdl.handle.net/11250/2984153

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Småstuen, Milada; Guddal, Maren Hjelle; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Stensland, Synne; Storheim, Kjersti; Øiestad, Britt Elin (2021). Risk factors and risk profiles for neck pain in young adults: Prospective analyses from adolescence to young adulthood—The North-Trøndelag Health Study. PLOS ONE . Vol. 16.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Bakken, Anders; Øiestad, Britt Elin (2021). Neck and shoulder pain in adolescents seldom occur alone: Results from the Norwegian Ungdata Survey. European Journal of Pain . Vol. 25.

Stensrud, Silje; Richardsen, Kåre Rønn; Aars, Marianne; Riiser, Kirsti (2021). Fysioterapeutstudenters bekymring for smitte under Covid-19 pandemien og opplevd utbytte av klinisk praksis. En tverrsnittstudie. Fysioterapeuten .

Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Richardsen, Kåre Rønn (2020). Adolescents’ health literacy, health protective measures, and health-related quality of life during the Covid-19 pandemic. 13 s. PLOS ONE . Vol. 15.
https://hdl.handle.net/11250/2677955

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig