English version
Kirsti Riiser

Kirsti Riiser

Kort om

Fysioterapeut og forsker med hovedfag i pedagogikk og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole. Ansatt som førsteamanuensis. Har jobbet flere år som spesialfysioterapeut for barn og unge i helsestasjons -og skolehelsetjenesten. Har de siste årene forsket på sammenhenger mellom motivasjon, fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet og hvordan legge til rette for og ivareta aktiv lek og fysisk aktivitet blant barn og unge. Underviser og veileder studenter på bachelor-, videreutdanning, -og masternivå ved institutt for fysioterapi.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Motivasjon   Fysisk aktivitet   Fysioterapi   Helserelatert livskvalitet   Måling av fysisk aktivitet   Helseatferd   Overvekt hos barn   Helsekompetanse   Intervensjonsstudier

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Løndal, Knut; Lund, Siv; Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti (2021). First graders’ stationary behavior in Norwegian after-school programs: A mixed methods investigation. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. BMJ Open .
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Toverød, Hanna Schultze; Pollen, Silje Pernille; Kalleson, Runa; Riiser, Kirsti (2020). Fysioterapeuters erfaringer fra samarbeid med foreldre i behandlingen av barn med medfødt klumpfot - en kvalitativ studie. Fysioterapeuten . Vol. 87.
https://fysioterapeuten.no/barnefysioterapi-fagfel...

Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Christophersen, Knut-Andreas; Haraldstad, Kristin (2020). Confirmatory factor analysis of the proxy version of Kidscreen-27 and relationships between health-related quality of life dimensions and body mass index and physical activity in young schoolchildren. 6 s. Preventive Medicine Reports . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/79954

Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Richardsen, Kåre Rønn (2020). Adolescents’ health literacy, health protective measures, and health-related quality of life during the Covid-19 pandemic. 13 s. PLOS ONE . Vol. 15.
https://hdl.handle.net/11250/2677955

Bigum Sundar, Turid Kristin; Riiser, Kirsti; Småstuen, Milada Cvancarova; Opheim, Randi; Løndal, Knut; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi (2020). Health-related quality of life among 13–14 year old adolescents with overweight−a mixed methods approach. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 18.

Løndal, Knut; Haugen, Anders L. Hage; Lund, Siv; Riiser, Kirsti (2020). Physical activity of first graders in Norwegian after-school programs: A relevant contribution to the development of motor competencies and learning of movements? Investigated utilizing a mixed methods approach. 16 s. PLOS ONE . Vol. 15.

Riiser, Kirsti; Richardsen, Kåre Rønn; Haugen, Anders L. Hage; Lund, Siv; Løndal, Knut (2020). Active play in ASP –a matched-pair cluster-randomized trial investigating the effectiveness of an intervention in after-school programs for supporting children’s physical activity. BMC Public Health . Vol. 20.

Valla, Lisbeth; Slinning, Kari; Kalleson, Runa; Wentzel-Larsen, Tore; Riiser, Kirsti (2020). Motor skills and later communication development in early childhood: results from a population -based study. Child: Care, Health and Development . Vol. 46.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Winger, Anette (2020). Home-based pediatric palliative care and electronic health: Systematic mixed methods review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 22:E16248.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig