English version
Kirsti Riiser

Kirsti Riiser

Kort om

Jeg forsker på fysisk aktivitet, helserelatert livskvalitet og helsekompetanse hos barn og unge. Jeg underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå i temaer relatert til barn og unges helse og livskvalitet. Jeg er medlem av forskningsgruppene MUSKHealth og Livskvalitet ved OsloMet, sitter i styret for det nasjonale forskningsnettverket for helsekompetanse, HELINOR og er med i de nasjonale forskningsnettverkene LIVSFORSK og CHIP (Children in Palliative Care).

Fagområder

Emner

Motivasjon   Fysisk aktivitet   Fysioterapi   Helserelatert livskvalitet   Måling av fysisk aktivitet   Helseatferd   Overvekt hos barn   Helsekompetanse   Intervensjonsstudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Schröder, Judith ; Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi (2024). Healthcare personnel’s perspectives on health technology in home-based pediatric palliative care: a qualitative study. 10 s. BMC Palliative Care. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12904-024-01464-w

Schröder, Judith ; Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi (2024). The needs of healthcare personnel who provide home-based pediatric palliative care: a mixed method systematic review. 11 s. BMC Health Services Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10495-7

Riiser, Kirsti ; Kalleson, Runa ; Holmen, Heidi ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Integrating research in health professions education: a scoping review. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04615-4

Røe, Yngve ; Torbjørnsen, Astrid ; Stanghelle, Brita ; Helseth, Sølvi ; Riiser, Kirsti (2023). Health Literacy in Higher Education: A Systematic Scoping Review of Educational Approaches. Pedagogy in health promotion.
https://doi.org/10.1177/23733799231191107

Lund, Siv ; Riiser, Kirsti ; Løndal, Knut (2023). Children`s Experiences with Outdoor, Physically Active Play in After-School Programs. American Journal of Play. Vol. 15.

Holmen, Heidi ; Winger, Anette ; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti ; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. 17 s. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Haugen, Anders L. Hage ; Esser-Noethlichs, Marc ; Riiser, Kirsti ; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Understanding Critical Health Literacy Among Adolescents: Psychometric Properties of the CHLA Questionnaire in Lower Secondary Schools in Norway. Journal of School Health.
https://doi.org/10.1111/josh.13352

Veshovda, Solveig ; Eik, Hedda ; Andersen, Marit Helen; Jahre, Henriette ; Riiser, Kirsti (2023). Health literacy and musculoskeletal disorders in adolescents: a scoping review. 11 s. BMJ Open. Vol. 13.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-072753

Haugen, Anders L. Hage ; Riiser, Kirsti ; Esser-Noethlichs, Marc ; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Fostering pupils’ critical health literacy: examining the potential of physical education in lower secondary school. Frontiers in Sports and Active Living. Vol. 5.
https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1205716

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig