English version
Kirsti Riiser

Kirsti Riiser

Kort om

Fysioterapeut og forsker med hovedfag i pedagogikk og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole. Ansatt som førsteamanuensis. Har jobbet flere år som spesialfysioterapeut for barn og unge i helsestasjons -og skolehelsetjenesten. Har de siste årene forsket på sammenhenger mellom motivasjon, fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet og hvordan legge til rette for og ivareta aktiv lek og fysisk aktivitet blant barn og unge. Underviser og veileder studenter på bachelor-, videreutdanning, -og masternivå ved institutt for fysioterapi.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Motivasjon   Fysisk aktivitet   Fysioterapi   Helserelatert livskvalitet   Måling av fysisk aktivitet   Helseatferd   Overvekt hos barn

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Sundar, Turid Kristin Bigum; Løndal, Knut; Riiser, Kirsti; Lagerløv, Per; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi (2019). Adolescents With Overweight or Obesity: A Qualitative Study of Participation in an Internet-Based Program to Increase Physical Activity. Sage Open Nursing . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2628917

Riiser, Kirsti; Haugen, Anders Lund; Lund, Siv; Løndal, Knut (2019). Physical Activity in Young Schoolchildren in After School Programs. Journal of School Health . Vol. 89.

Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Ellingsen, Hanna; Fallang, Bjørg; Løndal, Knut (2017). Active Play in After-school Programmes: development of an intervention and description of a matched-pair cluster-randomised trial assessing physical activity play in after-school programmes. BMJ Open . Vol. 7.
http://bmjopen.bmj.com/content/7/8/e016585

Helseth, Sølvi; Riiser, Kirsti; Holmberg Fagerlund, Bettina; Misvær, Nina; Glavin, Kari (2017). Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity; - school nurses’ perceptions of the challenges involved. Journal of Clinical Nursing . Vol. 26.

Riiser, Kirsti; Misvær, Nina; Glavin, Kari; Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi (2016). Livskvalitet hos barn og unge med overvekt. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 3. s. 41-54. Gyldendal Akademisk.

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2015). Targeting and tailoring an intervention for adolescents who are overweight: Some ethical concerns. Nursing Ethics . Vol. 22.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24714048

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Småstuen, Milada; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2014). The outcomes of a 12-week internet intervention aimed at improving fitness and health-related quality of life in overweight adolescents: The young & active controlled trial. PLOS ONE . Vol. 9.

Riiser, Kirsti; Ommundsen, Yngvar; Småstuen, Milada C; Løndal, Knut; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2014). The relationship between fitness and health-related quality of life and the mediating role of self-determined motivation in overweight adolescents. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2375665

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Sundar, Turid K B; Helseth, Sølvi (2013). Development and Usability Testing of an Internet Intervention to Increase Physical Activity in Overweight Adolescents. 12 s. JMIR Research Protocols . Vol. 2.
http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brag...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig