English version
Knut Løndal

Knut Løndal

Kort om

Knut Løndal er utdannet allmennlærer og faglærer i kroppsøving, og har i tillegg tatt hovedfag og doktorgrad i idrettsvitenskap. Løndal har arbeidet i høyere utdanning siden 1992. Før det arbeidet han i barne- og ungdomsskole, folkehøgskole og videregående skole.
I sin forskning interesserer Løndal seg for lek og selvbestemt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og om hvordan dette bidrar til helhetlig utvikling og læring. Han underviser og veileder i tema relatert til kroppsøving, fysisk aktivitet, utdanningsvitenskap og folkehelsevitenskap

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Fagdidaktikk

Emner

Lek   Kvalitative forskningsmetoder   Fysisk aktivitet   Kroppsøving   Lekeplass   Barn og unge   Skolefritidsordning   Barn og bevegelse   Kropp og læring

Vitenskapelige publikasjoner

Løndal, Knut; Lund, Siv; Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti (2021). First graders’ stationary behavior in Norwegian after-school programs: A mixed methods investigation. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18.

Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (2020). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2729371

Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen (2020). Physical Education and Sport Studies in Norway. Naul, Roland; Scheuer, Claude (Red.). Research on Physical Education and School Sport in Europe. Chapter Twelve. s. 361-391. Meyer & Meyer Sport.

Winje, Øystein; Løndal, Knut (2020). Bringing deep learning to the Surface: A systematic mapping review of 48 years of research in primary and secondary education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Bigum Sundar, Turid Kristin; Riiser, Kirsti; Småstuen, Milada Cvancarova; Opheim, Randi; Løndal, Knut; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi (2020). Health-related quality of life among 13–14 year old adolescents with overweight−a mixed methods approach. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2734907

Løndal, Knut; Haugen, Anders L. Hage; Lund, Siv; Riiser, Kirsti (2020). Physical activity of first graders in Norwegian after-school programs: A relevant contribution to the development of motor competencies and learning of movements? Investigated utilizing a mixed methods approach. 16 s. PLOS ONE . Vol. 15.

Riiser, Kirsti; Richardsen, Kåre Rønn; Haugen, Anders L. Hage; Lund, Siv; Løndal, Knut (2020). Active play in ASP-a matched-pair cluster-randomized trial investigating the effectiveness of an intervention in after-school programs for supporting children's physical activity. BMC Public Health . Vol. 20:500.

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen (2020). Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society . Vol. 26.

Sundar, Turid Kristin Bigum; Løndal, Knut; Riiser, Kirsti; Lagerløv, Per; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi (2019). Adolescents With Overweight or Obesity: A Qualitative Study of Participation in an Internet-Based Program to Increase Physical Activity. Sage Open Nursing . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2628917

Riiser, Kirsti; Haugen, Anders Lund; Lund, Siv; Løndal, Knut (2019). Physical Activity in Young Schoolchildren in After School Programs. Journal of School Health . Vol. 89.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig