English version
Knut Løndal

Knut Løndal

Kort om

Knut Løndal er utdannet allmennlærer og faglærer i kroppsøving, og har i tillegg tatt hovedfag og doktorgrad i idrettsvitenskap. Løndal har arbeidet i høyere utdanning siden 1992. Før det arbeidet han i barne- og ungdomsskole, folkehøgskole og videregående skole.
I sin forskning interesserer Løndal seg for lek og selvbestemt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, og om hvordan dette bidrar til helhetlig utvikling og læring. Han underviser og veileder i tema relatert til kroppsøving, fysisk aktivitet, utdanningsvitenskap og folkehelsevitenskap

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Fagdidaktikk

Emner

Lek   Kvalitative forskningsmetoder   Fysisk aktivitet   Kroppsøving   Lekeplass   Barn og unge   Skolefritidsordning   Barn og bevegelse   Kropp og læring

Vitenskapelige publikasjoner

Esser-Noethlichs, Marc; Løndal, Knut (2022). Didactics in Organised Sport and Physical Education in Norway -- Several Concepts with Unclear Boundaries,. Höger, Brigitta; Kleiner, Konrad (Red.). Sports Didactics in Europe History, Current Trends and Future Developments. B. s. 195-216. Waxmann Verlag.

Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen (2021). Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/2786497

Winje, Øystein; Løndal, Knut (2021). ‘Wow! is that a birch leaf? In the picture it looked totally different’: a pragmatist perspective on deep learning in Norwegian ‘uteskole’. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education .

Winje, Øystein; Løndal, Knut (2021). Theoretical and practical, but rarely integrated: Norwegian primary school teachers’ intentions and practices of teaching outside the classroom. Journal of Outdoor and Environmental Education (JOEE) . Vol. 24.

Løndal, Knut; Lund, Siv; Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti (2021). First graders’ stationary behavior in Norwegian after-school programs: A mixed methods investigation. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18.

Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (2020). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2729371

Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen (2020). Physical Education and Sport Studies in Norway. Naul, Roland; Scheuer, Claude (Red.). Research on Physical Education and School Sport in Europe. Chapter Twelve. s. 361-391. Meyer & Meyer Sport.

Winje, Øystein; Løndal, Knut (2020). Bringing deep learning to the Surface: A systematic mapping review of 48 years of research in primary and secondary education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Bigum Sundar, Turid Kristin; Riiser, Kirsti; Småstuen, Milada Cvancarova; Opheim, Randi; Løndal, Knut; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi (2020). Health-related quality of life among 13–14 year old adolescents with overweight−a mixed methods approach. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2734907

Løndal, Knut; Haugen, Anders L. Hage; Lund, Siv; Riiser, Kirsti (2020). Physical activity of first graders in Norwegian after-school programs: A relevant contribution to the development of motor competencies and learning of movements? Investigated utilizing a mixed methods approach. 16 s. PLOS ONE . Vol. 15.

Riiser, Kirsti; Richardsen, Kåre Rønn; Haugen, Anders L. Hage; Lund, Siv; Løndal, Knut (2020). Active play in ASP-a matched-pair cluster-randomized trial investigating the effectiveness of an intervention in after-school programs for supporting children's physical activity. BMC Public Health . Vol. 20:500.

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen (2020). Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society . Vol. 26.

Sundar, Turid Kristin Bigum; Løndal, Knut; Riiser, Kirsti; Lagerløv, Per; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi (2019). Adolescents With Overweight or Obesity: A Qualitative Study of Participation in an Internet-Based Program to Increase Physical Activity. Sage Open Nursing . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2628917

Riiser, Kirsti; Haugen, Anders Lund; Lund, Siv; Løndal, Knut (2019). Physical Activity in Young Schoolchildren in After School Programs. Journal of School Health . Vol. 89.

Løndal, Knut (2019). Lek blant førsteklassinger i skole og skolefritidsordning: Pedagogisk perspektiv og didaktisk praksis. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kapittel 6. s. 93-108. Universitetsforlaget.

Løndal, Knut (2019). Fysiskt aktiv lek: Hur kan fritidslärare främja lärande hos barn i lågstadieåldern utan att leken fallerar. Pihlgren, Ann S. (Red.). Rasten. Möjligheternas mellanrum. 6. s. 113-136. Studentlitteratur AB.

Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (2018). Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving. FoU i praksis . Vol. 12.
https://reader.dbok.no/#open?book=5bcf007005e22e00...

Sundar, Turid Kristin Bigum; Løndal, Knut; Lagerløv, Per; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi (2018). Overweight adolescents' views on physical activity - experiences of participants in an internet-based intervention: a qualitative study. BMC Public Health . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2638610

Lund, Siv; Løndal, Knut (2017). Fysisk aktivitet i Aktivitetsskolen. Barn . Vol. 35.

Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Ellingsen, Hanna; Fallang, Bjørg; Løndal, Knut (2017). Active Play in After-school Programmes: development of an intervention and description of a matched-pair cluster-randomised trial assessing physical activity play in after-school programmes. BMJ Open . Vol. 7.
http://bmjopen.bmj.com/content/7/8/e016585

Løndal, Knut; Fasting, Merete Lund (2016). Magien i utetiden. Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar (Red.). Barndom i barnehagen: Læring. Kapittel. s. 95-116. Cappelen Damm Akademisk.

Løndal, Knut; Lund, Siv; Bergsjø, Carl-Henrik (2016). Tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolefritidsordningen i Oslo. FoU i praksis . Vol. 10.

Askildsen, Camilla Marstrander; Løndal, Knut (2016). En lang skitur utenfor allfarvei: Hva er drivkraften til kvinner som deltar på friluftslivsekspedisjoner i polare strøk?. Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Kapittel 10. s. 235-255. Fagbokforlaget.

Løndal, Knut; Norbeck, Karoline Bølstad; Thoren, Anne-Karine Halvorsen (2015). How does a manmade outdoor area in a large, urban kindergarten afford physical activity to 5-year-old children. Children, Youth and Environments . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/11250/2389330

Løndal, Knut; Greve, Anne (2015). Didactic Approaches to Child-Managed Play: Analyses of Teacher’s Interaction Styles in Kindergartens and After-School Programmes in Norway. International Journal of Early Childhood . Vol. 47.
http://hdl.handle.net/10642/3082

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2015). Targeting and tailoring an intervention for adolescents who are overweight: Some ethical concerns. Nursing Ethics . Vol. 22.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24714048

Riiser, Kirsti; Løndal, Knut; Ommundsen, Yngvar; Småstuen, Milada; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2014). The outcomes of a 12-week internet intervention aimed at improving fitness and health-related quality of life in overweight adolescents: The young & active controlled trial. PLOS ONE . Vol. 9.

Riiser, Kirsti; Ommundsen, Yngvar; Småstuen, Milada C; Løndal, Knut; Misvær, Nina; Helseth, Sølvi (2014). The relationship between fitness and health-related quality of life and the mediating role of self-determined motivation in overweight adolescents. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2375665

Ommundsen, Yngvar; Løndal, Knut; Loland, Sigmund (2014). Sport, children, and well-being. Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar; Korbin, Jill E. (Red.). Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Kap. 30, vol. 2. s. 911-940. Springer.

Løndal, Knut (2013). Places for child-managed bodily play at an after school program. Children, Youth and Environments . Vol. 23.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig