English version
Marc Esser-Noethlichs

Marc Esser-Noethlichs

Kort om

Jeg har utdanning i fysikk og pedagogikk/fagdidaktikk fra Universitetet i Köln i Tyskland. I tillegg har jeg utdanning i idrettsvitenskap fra den tyske idrettshøgskolen i Köln. Jeg har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole i idrettsvitenskap. Doktorgraden er knyttet til fagområdet interkulturell læring og fremmedhet.
Metodologisk er jeg opptatt av utvikling av måleinstrumenter, mixed-method approach, konstruktvalidering og intervensjonsforskning.
For tiden jobber jeg med et forskningsprosjekt hvor jeg undersøker hvordan et danningsperspektiv kan bidra til å forbedre norsk lærerutdanning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Fysikk   Idrettspedagogikk og -psykologi

Emner

Kroppsøving   Friidrett   Danning   Svømming   Måling av begreper   Judo

Land

Tyskland   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Esser-Noethlichs, Marc (2019). Nye tverrfaglige temaer i et kroppsøvingsfaglig perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. 3. s. 50-72. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Kvalitativ bevegelseslæring i friidrett. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. 11. s. 223-236. Gyldendal Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Hvordan kan dannelsesprosesser fremmes i kroppsøving? Dannelsens didaktiske dimensjoner eksemplifisert med judo. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. 6. s. 115-142. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per (2015). Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Red.). Inkluderende kroppsøving. Kapittel 6. s. 96-120. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2014). "Svømmingens fysikk" - et tverrfaglig undervisningsprosjekt. Vingdal, Inger Marie (Red.). Fysisk aktiv læring. 9. s. 152-176. Gyldendal Akademisk.

Noethlichs, Marc (2007). Physik und Schwimmen gleichzeitig Ein Beispiel für eine fächerverbindende Unterrichtsreihe. Praxis der Naturwissenschaften. Physik in der Schule.. Vol. 56.

Noethlichs, Marc (2005). Physik und Sport (gleichzeitig) Lernen - ein Beispiel für eine fächerverbindende Unterrichtsreihe. ?.

Noethlichs, Marc (2005). Judo ein konstruktiver Weg im Umgang mit Fremdheit. Interkulturelle Erziehung im und durch Sport. Judo, ein konstruktiver Weg im Umgang mit Fremdheit. s. 76-81. LIT Verlag.

Esser-Noethlichs, Marc (2005). Die Sensitivität gegenüber Fremdheit (STS) und Interkulturelles Lernen im Sport. Interkulturelle Erziehung im und durch Sport. Teoridel. s. 38-47. LIT Verlag.

Gieß-Stüber, Petra (2005). Interkulturelle Erziehung im und durch Sport. ISBN: 3825887731. 10 s. LIT Verlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig