English version
Marc Esser-Noethlichs

Marc Esser-Noethlichs

Kort om

Jeg har utdanning i fysikk og pedagogikk fra Universitetet i Köln i Tyskland. I tillegg har jeg utdanning i idrettsvitenskap fra den tyske idrettshøgskolen i Köln. Jeg har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole i idrettsvitenskap. Doktorgraden er knyttet til fagområdet mangfold, interkulturell læring og fremmedhet.
Metodologisk er jeg opptatt av utvikling av måleinstrumenter, mixed-method approach, konstruktvalidering og intervensjonsforskning.
For tiden jobber jeg med et forskningsprosjekt hvor jeg undersøker hvordan et danningsperspektiv kan bidra til å fremme lærerstudentenes profesjonell utvikling.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Fysikk   Idrettspedagogikk og -psykologi

Emner

Friidrett   Profesjonell utvikling i lærerutdanning   Danning i lærerutdanning   Forskningsmetodologi   Judo i kroppsøving   Svømming

Land

Tyskland   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Esser-Noethlichs, Marc (2022). Bevegelseslæring eksemplifisert i friidrett. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. 12. s. 261-277. Gyldendal Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc; Løndal, Knut (2022). Didactics in Organised Sport and Physical Education in Norway -- Several Concepts with Unclear Boundaries,. Höger, Brigitta; Kleiner, Konrad (Red.). Sports Didactics in Europe History, Current Trends and Future Developments. B. s. 195-216. Waxmann Verlag.

Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti; Esser-Noethlichs, Marc; Hatlevik, Ove Edvard (2022). Developing Indicators to Measure Critical Health Literacy in the Context of Norwegian Lower Secondary Schools. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 19.

Esser-Noethlichs, Marc (2021). Inkludering i lys av allmenndanning og den kritisk-konstruktive didaktikken. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Red.). Inkluderende kroppsøving. 8. s. 145-165. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2019). Nye tverrfaglige temaer i et kroppsøvingsfaglig perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. 3. s. 50-72. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Kvalitativ bevegelseslæring i friidrett. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. 11. s. 223-236. Gyldendal Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Hvordan kan dannelsesprosesser fremmes i kroppsøving? Dannelsens didaktiske dimensjoner eksemplifisert med judo. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. 6. s. 115-142. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per (2015). Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Red.). Inkluderende kroppsøving. Kapittel 6. s. 96-120. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2014). "Svømmingens fysikk" - et tverrfaglig undervisningsprosjekt. Vingdal, Inger Marie (Red.). Fysisk aktiv læring. 9. s. 152-176. Gyldendal Akademisk.

Noethlichs, Marc (2007). Physik und Schwimmen gleichzeitig Ein Beispiel für eine fächerverbindende Unterrichtsreihe. Praxis der Naturwissenschaften. Physik in der Schule.. Vol. 56.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig