English version
Tonje Fjogstad Langnes

Tonje Fjogstad Langnes

Kort om

Mine forsknings interesser og undervisning er innenfor fagfeltet kroppsøving med et spesielt fokus på:
* Dans i skolen
* Ungdomskultur
* Mangfold (med spesielt fokus på etnisitet og kjønn)
* Kroppslig læring

Jeg har sin 2018 vært leder for forskningsgruppa Kropp, læring og mangfold på OsloMet, https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/kropp-laring-mangfold

Jeg har doktorgrad i idrettsvitenskap med fokus på ungdoms konstruksjon av mening, identitet og kjønn i en flerkulturell samfunnskontekst. Fokus er på ungdom som utøver hiphop kulturens element breaking (bedre kjent som breakdance) og har tittelen: "Breaking – that's me! Meaning, identity and gender constructions among young break(danc)ers living in Oslo." Avhandlingen er en av få studier om breaking både nasjonalt og internasjonalt.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emner

Kjønn   Ungdomskultur   Idrettssosiologi   Identitet   Kjønnsteori   Ungdomsforskning   Minoritetsungdom

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (2019). Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/2653163

Langnes, Tonje Fjogstad (2018). Masculinity constructions among Norwegian male break(danc)ers. European Journal for Sport and Society (EJSS) . Vol. 15.

Langnes, Tonje Fjogstad; Fasting, Kari (2017). Gender constructions in breaking. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics . Vol. 20.

Fjogstad Langnes, Tonje; Fasting, Kari (2014). The Construction of Meanings in Breaking. Insights from Breakers in Oslo. Nordic Journal of Dance: practice, education and research . Vol. 5.

Fjogstad Langnes, Tonje; Fasting, Kari (2014). Identity constructions among breakdancers. 16 s. International Review for the Sociology of Sport .
http://hdl.handle.net/11250/279960Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig