English version
Tonje Fjogstad Langnes

Tonje Fjogstad Langnes

Kort om

Forskning og undervisning er innenfor fagfeltet kroppsøving med et spesielt fokus på dans i skolen, ungdomskultur, etnisitet og kjønn.

Leder for forskningsgruppa Kropp, læring og mangfold, https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/kropp-laring-mangfold


Tonje har doktorgrad i idrettsvitenskap med fokus på ungdoms konstruksjon av mening, identitet og kjønn i en flerkulturell samfunnskontekst.

Avhandlingen er en av få studier nasjonalt og internasjonalt som retter fokus mot ungdom og hiphop kulturens element breaking (bedre kjent som breakdance). Avhandlingens tittel er: Breaking – that's me! Meaning, identity and gender constructions among young break(danc)ers living in Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emner

Kjønn   Ungdomskultur   Idrettssosiologi   Identitet   Kjønnsteori   Ungdomsforskning   Minoritetsungdom

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (2019). Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/2653163

Langnes, Tonje Fjogstad (2018). Masculinity constructions among Norwegian male break(danc)ers. European Journal for Sport and Society (EJSS) . Vol. 15.

Langnes, Tonje Fjogstad; Fasting, Kari (2017). Gender constructions in breaking. Sport in Society . Vol. 20.

Fjogstad Langnes, Tonje; Fasting, Kari (2014). The Construction of Meanings in Breaking. Insights from Breakers in Oslo. Nordic Journal of Dance: practice, education and research . Vol. 5.

Fjogstad Langnes, Tonje; Fasting, Kari (2014). Identity constructions among breakdancers. 16 s. International Review for the Sociology of Sport .
http://hdl.handle.net/11250/279960Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig