English version
Tonje Fjogstad Langnes

Tonje Fjogstad Langnes

Kort om

Jeg er fagansavrlig for tematikken - Dans i skolen - som jeg underviser i for ulike typer lærerstudenter og på ulike nivå. Gjennom studentaktive   I tillegg underviser og veileder jeg mastertstudenter med fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk. I mitt doktorgradsarbeid har jeg sett nærmere på barn og unges konstruksjon av mening, identitet og kjønn i en flerkulturell samfunnskontekst. Avhandlingen er en av få studier om break(danc)ing både nasjonalt og internasjonalt.

I dag er min forskning knyttet til:

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emner

Kjønn   Ungdomskultur   Idrettssosiologi   Identitet   Kjønnsteori   Ungdomsforskning   Minoritetsungdom

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Langnes, Tonje Fjogstad; Walseth, Kristin (2021). This is what I learned about the body on social media: PETE students’ experiences with body pressure and body positivity. Sport, Education and Society .
https://doi.org/10.1080/13573322.2021.2022642

Langnes, Tonje Fjogstad (2021). Transforming Gender Identity Through Breaking. Dupont, Tyler; Beal, Becky (Red.). Lifestyle Sports and Identities. Subcultural Careers Through the Life Course. 19. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.432...

Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (2019). Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/2653163

Langnes, Tonje Fjogstad (2018). Masculinity constructions among Norwegian male break(danc)ers. European Journal for Sport and Society (EJSS) . Vol. 15.

Langnes, Tonje Fjogstad; Fasting, Kari (2017). Gender constructions in breaking. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics . Vol. 20.

Fjogstad Langnes, Tonje; Fasting, Kari (2014). The Construction of Meanings in Breaking. Insights from Breakers in Oslo. Nordic Journal of Dance: practice, education and research . Vol. 5.

Fjogstad Langnes, Tonje; Fasting, Kari (2014). Identity constructions among breakdancers. 16 s. International Review for the Sociology of Sport .
http://hdl.handle.net/11250/279960Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig