Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kort om

Kari Stefansen er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Avhandlingen handlet om foreldreskap og sosial klasse. Hun arbeider for tiden med flere prosjekter om foreldreskap, blant annet prosjektet KnowMo, som er basert på kvalitative intervjuer med tenåringsforeldre. I tillegg til forskning om foreldreskap er Kari Stefansen involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Familie, Foreldreskap, Voldtekt, Seksuell vold, Vold i nære relasjoner, Barnehus, Ungdom

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie; Strandbu, Åse; Hansen, Maria Louise (2019). Young Athletes’ Perceptions of Coach-Athlete Sexual Relationships: Engaging with Competing Ethics. 27 s. Sociology of Sport Journal .

Heinskou, Marie Bruvik; Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari (2019). Rape in the Nordic Countries. ISBN: 978-1-13-860651-7. 280 s. Routledge.

Johansson, Susanna; Stefansen, Kari (2019). Policy-making for the diffusion of social innovations: the case of the Barnahus model in the Nordic region and the broader European context. Innovation. The European Journal of Social Sciences .

Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. Slany, Krystyna; Ślusarczyk, Magdalena; Pustulka, Paula; Guribye, Eugene (Red.). Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care. II: 2. s. 155-171. Peter Lang Publishing Group.

Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents' work–family adaptations in Norway. Journal of European Social Policy . Vol. 29.

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10642/3249

Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.

Johansson, Susanna; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 1. s. 1-31. Palgrave Macmillan.

Stefansen, Kari; Johansson, Susanna; Kaldal, Anna; Bakketeig, Elisiv (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 16. s. 331-352. Palgrave Macmillan.

Stefansen, Kari (2017). Staging a Caring Atmosphere: Child-Friendliness in Barnahus as a Multidimensional Phenomenon. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 2. s. 35-56. Palgrave Macmillan.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig