English version
Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kort om

Kari Stefansen er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Avhandlingen handlet om foreldreskap og sosial klasse. Hun arbeider for tiden med flere prosjekter om foreldreskap, blant annet prosjektet KnowMo, som er basert på kvalitative intervjuer med tenåringsforeldre. I tillegg til forskning om foreldreskap er Kari Stefansen involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Foreldreskap   Voldtekt   Seksuell vold   Vold i nære relasjoner   Barnehus

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Johansson, Susanna (2023). From dissenting to conforming hybridity—Experiences from a justice sector affiliated Barnahus model. St-Amand, Annick; Pearl, Rimer; Nadeau, Danielle; Herbert, James; Walsh, Wendy (Red.). Contemporary and Innovative Practices in Child and Youth Advocacy Centre Models. Chapter 4.

Tokle, Rikke; Buvik, Kristin; Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie (2023). Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualised risk in alcohol intoxication contexts. Journal of Youth Studies .
https://hdl.handle.net/11250/3050191

Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2022). Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Sandvik, Morten Renslo (2022). Sexual Harassment or Just Coaching? Sport Students Making Sense of Possibly Sexualising Coach Behaviours. Social Sciences . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/3055337

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2022). Inequalities in the making: the role of young people’s relational resources through the COVID-19 lockdown. Journal of Youth Studies .
https://hdl.handle.net/10037/27708

Bredal, Anja; Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research .

Østby, Lene; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2022). Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud: Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. Årgang 25.
https://hdl.handle.net/11250/3011590

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (2021). Mapping young Norwegians' self-projects and future orientations. Nico, Magda; Pollock, Gary (Red.). The Routledge Handbook of Contemporary Inequalities and the Life Course. 20. s. 261-271. Taylor & Francis.

Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie (2021). Festovergrep. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 10. s. 231-253. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ 10.23865/noasp.142.ch10

Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Seippel, Ørnulf (2021). Ungdomsidrettens spenninger. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 6. s. 135-152. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig