English version
Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kort om

Kari Stefansen er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Avhandlingen handlet om foreldreskap og sosial klasse. Hun arbeider for tiden med flere prosjekter om foreldreskap, blant annet prosjektet KnowMo, som er basert på kvalitative intervjuer med tenåringsforeldre. I tillegg til forskning om foreldreskap er Kari Stefansen involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Foreldreskap   Voldtekt   Seksuell vold   Vold i nære relasjoner   Barnehus

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. 14 s. International Review of Victimology .

Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari; Heinskou, Marie Bruvik (2019). A Nordic research agenda on rape and sexual violence. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Kapittel 1. s. 1-17. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/74950

Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (2019). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. ISBN: 9780429467608. 262 s. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/books/e/978042946760...

Stefansen, Kari (2019). Understanding unwanted sexual touching A situational approach. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 4. Routledge.

Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 5. Routledge.

Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (2019). The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years. 15 s. Sport, Education and Society .

Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 8. s. 143-158. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Persson, Marlene; Espedalen, Lars Erik; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2019). Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved?. 13 s. Sport, Education and Society .

Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie; Strandbu, Åse; Hansen, Maria Louise (2019). Young Athletes’ Perceptions of Coach-Athlete Sexual Relationships: Engaging with Competing Ethics. 8 s. Sociology of Sport Journal .
https://hdl.handle.net/11250/2653207

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig