English version
Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kort om

Kari Stefansen er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Avhandlingen handlet om foreldreskap og sosial klasse. Hun arbeider for tiden med flere prosjekter om foreldreskap, blant annet prosjektet KnowMo, som er basert på kvalitative intervjuer med tenåringsforeldre. I tillegg til forskning om foreldreskap er Kari Stefansen involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Foreldreskap   Voldtekt   Seksuell vold   Vold i nære relasjoner   Barnehus

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (2021). What are youth sports for? Youth sports parenting in working-class communities. Sport, Education and Society .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573...

Hansen, Maria; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (2020). Non-reporting of sexual violence as action: acts, selves, futures in the making. Nordic Journal of Criminology .
http://hdl.handle.net/10852/82019

Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies .

Andersen, Lotte Cathrin; Stefansen, Kari (2020). Forhandlinger om verdighet blant kvinner utsatt for partnervold. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. 4. s. 67-86. Cappelen Damm Akademisk.

Persson, Marlene; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2020). Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/2727038

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. 14 s. International Review of Victimology .

Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari; Heinskou, Marie Bruvik (2019). A Nordic research agenda on rape and sexual violence. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Kapittel 1. s. 1-17. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/74950

Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (2019). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. ISBN: 9780429467608. 262 s. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/books/e/978042946760...

Stefansen, Kari (2019). Understanding unwanted sexual touching A situational approach. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 4. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig