English version
Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kort om

Kari Stefansen er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Avhandlingen handlet om foreldreskap og sosial klasse. Hun arbeider for tiden med flere prosjekter om foreldreskap, blant annet prosjektet KnowMo, som er basert på kvalitative intervjuer med tenåringsforeldre. I tillegg til forskning om foreldreskap er Kari Stefansen involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Foreldreskap   Voldtekt   Seksuell vold   Vold i nære relasjoner   Barnehus

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari ; Bakketeig, Elisiv ; Johansson, Susanna (2023). From dissenting to conforming hybridity—Experiences from a justice sector affiliated Barnahus model. St-Amand, Annick; Pearl, Rimer; Nadeau, Danielle; Herbert, James; Walsh, Wendy (Red.). Contemporary and Innovative Practices in Child and Youth Advocacy Centre Models. Presses de L'Université du Québec.

Frøyland, Lars Roar ; Stefansen, Kari (2023). Unges utsatthet for digitale seksuelle krenkelser. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).
https://doi.org/10.18261/ntu.4.1.1

Stefansen, Kari ; Solstad, Gerd Marie ; Tokle, Rikke (2023). What Happened to Me? Ambiguity and Surety in Narratives of Intoxicated Sexual Assault. Sociology.
https://doi.org/10.1177/00380385231209243

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie ; Stefansen, Kari ; Frøyland, Lars Roar (2023). Seksuell trakassering og andre krenkelser i ungdomsidretten: Forekomst og mønstre i utsatthet. 17 s. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/ntu.4.1.2

Tokle, Rikke ; Buvik, Kristin; Stefansen, Kari ; Solstad, Gerd Marie (2023). Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualised risk in alcohol intoxication contexts. 16 s. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2174010

Eriksen, Ingunn Marie ; Stefansen, Kari ; Langnes, Tonje Fjogstad ; Walseth, Kristin (2023). The formation of classed health lifestyles during youth: A two-generational, longitudinal approach. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13695

Frøyland, Lars Roar ; Stefansen, Kari ; Andersen, Patrick Lie (2023). Distinguishing Types of Sexual Assault Among Young People: A Latent Class Analysis Approach. Young - Nordic Journal of Youth Research.
https://doi.org/10.1177/11033088231171494

Frøyland, Lars Roar ; Pedersen, Willy ; Stefansen, Kari ; von Soest, Tilmann Martin (2023). Sexual and Physical Victimization and Health Correlates Among Norwegian Adolescents. Archives of Sexual Behavior. Vol. 52.
https://doi.org/10.1007/s10508-023-02604-8

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie ; Stefansen, Kari ; Sandvik, Morten Renslo (2022). Sexual Harassment or Just Coaching? Sport Students Making Sense of Possibly Sexualising Coach Behaviours. 12 s. Social Sciences. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/socsci11120543

Bredal, Anja ; Stefansen, Kari (2022). Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.2-3.5

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig