English version
Gerd Marie Solstad

Gerd Marie Solstad

Kort om

Gerd Marie Solstad er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Hun har en ph.d. i idrettsvitenskap (2019) fra Norges Idrettshøgskole. Solstad anvender sosiologiske perspektiver i sin forskning på vold og overgrep, sosioøkonomisk ulikhet og idrettens betydning for barn og unge.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"

  I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • Idrettsforskning ved Ungdatasenteret

  Prosjektet har som målsetting å oppdatere og utdype kunnskapen vi har om deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og opplevelser med idretten blant barn og unge.

 • Internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn og unge

  Prosjektet skal i en omfattende litteraturgjennomgang kartlegge eksisterende kunnskap om internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn og unge, heretter omtalt som digital seksuell vold.

 • Seksualkultur i ungdomstida

  Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom forhandler, erfarer og håndterer spørsmål knyttet til seksualitet, seksuell helse og risiko.

Vitenskapelige publikasjoner

Wilhelmsen, Terese; Berg, Ellen; Evensen, Kristin Vindhol; Solstad, Gerd Marie; Thorjussen, Ingfrid M. (2023). Bevegelsesfellesskap i oppveksten. Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. ISBN: 9788245041415. Fagbokforlaget.

Tokle, Rikke; Buvik, Kristin; Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie (2023). Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualised risk in alcohol intoxication contexts. Journal of Youth Studies .
https://hdl.handle.net/11250/3050191

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Sandvik, Morten Renslo (2022). Sexual Harassment or Just Coaching? Sport Students Making Sense of Possibly Sexualising Coach Behaviours. Social Sciences . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/3055337

Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie (2021). Festovergrep. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 10. s. 231-253. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ 10.23865/noasp.142.ch10

Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Åse, Strandbu (2021). An Eliasian analysis of students’ views on guidelines against sexual harassment and abuse in sport. 17 s. International Review for the Sociology of Sport .

Solstad, Gerd Marie (2019). Reporting abuse in sport: a question of power?. European Journal for Sport and Society (EJSS) . Vol. 16.

Solstad, Gerd Marie; Strandbu, Åse (2019). Culturally ‘safe sport’: on political mobilisation against abuse in Zambian sport. International Journal of Sport Policy and Politics . Vol. 11.

Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie; Strandbu, Åse; Hansen, Maria Louise (2019). Young athletes’ perceptions of coach-athlete sexual relationships: Engaging with competing ethics. Sociology of Sport Journal . Vol. 36.
https://hdl.handle.net/11250/2653207

Solstad, Gerd Marie; Rhind, Daniel (2018). Sport, safeguarding and transactional sex: a case study of social networks in Zambian sport. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics . Vol. 21.

Seippel, Ørnulf; Dalen, Håvard Bergesen; Sandvik, Morten Renslo; Solstad, Gerd Marie (2018). From political sports to sports politics: on political mobilization of sports issues. International Journal of Sport Policy and Politics . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/11250/2639790

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig