English version

Ungdomsforskning

NOVA er det sentrale miljøet for forskning om ungdom i Norge. Tematisk spenner forskningen i Seksjon for ungdomsforskning svært bredt, og dekker de fleste sidene ved oppveksten og livssituasjonen til ungdom i Norge i dag.

Vi forsker på ungdom som aldersgruppe i samfunnet, på ungdomstiden som en fase i livsløpet og på tjenester og arenaer rundt de unge.  

Store løpende datainnsamlinger – både kvantitative og kvalitative – med ungdom som informanter utgjør et tyngdepunkt i forskningen. 

Forskningen vår handler ofte om ungdoms hverdagsliv – om familie, fritid og idrett, om skole og utdanning og demokratisk deltagelse. I tillegg forsker vi på ulike typer risiko i ungdomstida for eksempel knyttet til psykiske helse, seksuelle grenser, vold og annen problematferd. 

Forskningsinstituttet NOVA har i mange år rettet søkelyset mot minoritetsungdom og forholdet mellom majoritet og minoritet i et flerkulturelt samfunn. Overganger fra barn til ungdom og fra utdanning til arbeidsliv er et annet satsingsområde. Interessen for reproduksjon av sosial ulikhet og mekanismene bak dette går igjen som en sentral tematikk i mye av forskningen.

I tillegg til å bidra med forskning av høy kvalitet og gode data ønsker seksjon for ungdomsforskning å være et samlende miljø for forskning om ungdom i Norge og Norden. 

Forskningsleder

Laster inn ...
30 år med ungdomsforskning!

I 2021 var det 30 år siden det som senere har blitt ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, ble etablert. Vi feirer blant annet med bok og podkast. Forskningen ble også presentert på Ungdatakonferansen.

illustrasjon: 30 år med ungdomsforskning, bok og podkast
Nordisk tidsskrift om ungdomsforskning

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning ble etablert i 2019. Tidsskriftet er åpent tilgjengelig og gis ut på Universitetsforlaget.

Anders Bakken og Ingrid Smette

Nyheter fra seksjonen

I klasserommet: Ung jente med stripete t-skjorte og blyant ser i kamera.
Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen

De aller fleste 10–12-åringer i Norge sier de har det veldig bra, viser den første Ungdata junior-rapporten som er gitt ut på nasjonalt nivå.

Smilende ungdommer på bassengkant med badehetter
Ungdata 2022: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter

Halvparten av norske ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter, men deltakelsen er synkende. Nedgangen startet før pandemien.

Mørkhåret jente med turkis overdel trikser med fotball på gresslette
Fotball for alle – eller mest for gutter?

Guttespillere og jentespillere får ulike muligheter i fotballen, viser fersk forskning fra OsloMet. – Dette kan gi konsekvenser langt utover toppidretten, sier Marlene Persson.

Unge jenter i aksjon under en fotballkamp.
Dette kan klubbene gjøre for å få unge til å holde på med organisert idrett lenger

En fersk forskningsrapport fra OsloMet har noen klare tips til idrettsklubbene.

Eldre kvinne med hvitt hår ser bekymret ut vinduet.
En av tre utsatt for lovbrudd – men de færreste politianmeldte det

Store mørketall i de offentlige registrene, viser Nasjonal trygghetsundersøkelse.

Tre unge jenter som kommuniserer på smarttelefon. Rødhåret jente med gul genser i forgrunnen.
Slik har ungdomstiden endret seg på tretti år

– Det har skjedd store endringer i tenåringenes liv de siste 30 årene, og det er spesielt fire ting som skiller seg ut, sier forsker.