English version

Ungdom i Distrikts-Norden: en nordisk kvalitativ longitudinell undersøkelse av bygdeungdoms tilhørighet og framtidshorisonter

Et stort nordisk prosjekt som skal utforske ulike aspekter ved å være ung i rurale strøk i Norden.

I denne studien har de norske Ungdom i endring-forskerne fra NOVA slått seg sammen med kollegaer fra universitetet i Jyväskylä, Finland, Umeå universitet, Sverige og VIVE, Danmark. 

De fire landenes longitudinelle kvalitative ungdomsstudier tas i bruk sammen med kvantitative data for å få mer kunnskap om bygdeungdoms tilhørighet til stedet de bor og hva som kan sette tilhørigheten på prøve, med blikk på deres fortid, nåtid og framtid. 

Til sammen følger prosjektet 196 ungdom fra bygda fra de fire landene. 

Les mer om den norske longitudinelle ungdomsundersøkelsen Ungdom i endring.

Aktuelt fra prosjektet

Jente sitter på autovernet i landlig strøk og spiser en is.
Overraskende funn om ungdommers liv på bygda

NOVA-forskere har undersøkt hvordan ungdom i distriktene har det.

Illustrasjonsbilde av ungdommer som sitter i et rom.
Ungdomslivet på bygda og i byene er overraskende likt

Det er små forskjeller mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk, ifølge nye tall fra Ungdata-undersøkelsen.