Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen

Kort om

Ingunn Eriksen er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. Hun har hovedfag i engelsk litteratur (2005) og en PhD i kulturstudier (2013) fra UiO. Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, betydningen av etnisitet og kjønn i unges liv, psykisk helse, skolemiljø og mobbing. Hun har primært jobbet med kvalitative forskningsmetoder, både intervju og feltarbeid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kulturvitenskap, Kvinne- og kjønnsstudier, Samfunnsvitenskap

Emner

Kjønn, Etnisitet, Kvalitativ metode, Ungdom, Mobbing, Psykisk helse, Skole, Skolemiljø

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. ISBN: 9788245021912. 139 s. Fagbokforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie (2018). The power of the word: students’ and school staff’s use of the established bullying definition. Educational Research .
https://www.tandfonline.com/eprint/56W754UxZwhk9Qg...

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas. Gender and Education . Vol. 30.
http://www.tandfonline.com/eprint/Z4paxhkUP3QtKZha...

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Red.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Ingunn Marie (2017). De andres skole: Gruppedannelse og utenforskap i den flerkulturelle skolen. ISBN: 9788205498358. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Eriksen, Ingunn Marie (2014). Tøffe krav og tøffe jenter: Kjønn og etnisitet i videregående skole. Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.). Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Kapittel. s. 152-167. Universitetsforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie (2007). Mannlig kjærlighet i endring: Intime mannlige vennskap i amerikansk litteratur. Tidsskrift for kjønnsforskning .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig