English version
Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen

Kort om

Ingunn Eriksen er forsker ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hun har PhD i kulturstudier fra UiO (2013). Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, psykisk helse og mobbing, unges fritidsaktiviteter og foreldrerelasjoner, samt betydning av klasse, kjønn og etnisitet. Hun jobber med kvalitative forskningsmetoder og leder det longitudinelle kvalitative forskningsprogrammet Ungdom i endring. Sammen med Mira Aaboen Sletten er hun ansvarlig redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Etnisitet   Kvalitativ metode   Ungdom   Mobbing   Psykisk helse   Skole   Skolemiljø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Davan, Lars Birger ; Eriksen, Ingunn Marie (2024). Ungdommers levde medborgerskap: Betydningen av klassede foreldrepraksiser under pandemien. Norsk sosiologisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/nost.8.4.4

Eriksen, Ingunn Marie ; Walseth, Kristin ; Standal, Øyvind Førland (2023). Bakgrunn for temaet Folkehelse og livsmestring. Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland (Red.). Folkehelse og livsmestring - med utgangspunkt i fagene. Universitetsforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie ; Andersen, Patrick Lie (2023). The gendered district effect: psychosocial reasons why girls wish to leave their rural communities. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2270523

Smette, Ingrid ; Eriksen, Ingunn Marie (2023). From Gendered Borderwork to Ethnic Boundaries: The Case of Two Norwegian Schools. Oeur, Freeden Blume; Pascoe, C. J. (Red.). Gender replay: On kids, school and feminism. New York University Press.

Eriksen, Ingunn Marie ; Stefansen, Kari ; Langnes, Tonje Fjogstad ; Walseth, Kristin (2023). The formation of classed health lifestyles during youth: A two-generational, longitudinal approach. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13695

Eriksen, Ingunn Marie ; Stefansen, Kari ; Smette, Ingrid (2022). Inequalities in the making: the role of young people’s relational resources through the COVID-19 lockdown. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2144716

Pedersen, Willy ; Eriksen, Ingunn Marie (2021). Distribution of capital and school-related stress at elite high schools. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1970724

Eriksen, Ingunn Marie (2021). Teens’ dreams of becoming professional athletes: the gender gap in youths’ sports ambitions. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics.
https://doi.org/10.1080/17430437.2021.1891044

Eriksen, Ingunn Marie (2021). Duty, discipline and mental health problems: Young people’s pursuit of educational achievement and body ideals. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1925637

Eriksen, Ingunn Marie ; Walseth, Kristin (2021). Med kropp som prosjekt. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 153-172. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.142.ch7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig