English version
Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen

Kort om

Ingunn Eriksen er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. Hun har hovedfag i engelsk litteratur (2005) og en PhD i kulturstudier (2013) fra UiO. Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, betydningen av etnisitet og kjønn i unges liv, psykisk helse, skolemiljø og mobbing. Hun har primært jobbet med kvalitative forskningsmetoder, både intervju og feltarbeid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Etnisitet   Kvalitativ metode   Ungdom   Mobbing   Psykisk helse   Skole   Skolemiljø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Ingunn Marie (2021). Duty, discipline and mental health problems: Young people’s pursuit of educational achievement and body ideals. Journal of Youth Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676...

Eriksen, Ingunn Marie (2021). Teens’ dreams of becoming professional athletes: the gender gap in youths’ sports ambitions. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430...

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (2021). What are youth sports for? Youth sports parenting in working-class communities. Sport, Education and Society .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573...

Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (2020). Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs. Young - Nordic Journal of Youth Research .

Eriksen, Ingunn Marie (2020). Class, parenting and academic stress in Norway: middle-class youth on parental pressure and mental health. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education .
https://www.tandfonline.com/eprint/SXQYJMRSUH9EASW...

Eriksen, Ingunn Marie (2019). Tough femininities: ethnic minority girls’ aggressive school opposition. British Journal of Sociology of Education .
https://www.tandfonline.com/eprint/DW5NVUG3Q6HDBKM...

Eriksen, Ingunn Marie; Huang, Lihong (2019). Discrepancies in school staff’s awareness of bullying: A Nordic comparison. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Pedersen, Willy; Eriksen, Ingunn Marie (2019). Hva de snakker om når de snakker om stress. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/77440

Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig