Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen

Kort om

Ingunn Eriksen er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. Hun har hovedfag i engelsk litteratur (2005) og en PhD i kulturstudier (2013) fra UiO. Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, betydningen av etnisitet og kjønn i unges liv, psykisk helse, skolemiljø og mobbing. Hun har primært jobbet med kvalitative forskningsmetoder, både intervju og feltarbeid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora, Samfunnsvitenskap, Sosialantropologi, Sosiologi

Emner

Kjønn, Etnisitet, Kvalitativ metode, Ungdom, Mobbing, Psykisk helse, Skole, Skolemiljø

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Ingunn Marie (2019). Tough femininities: ethnic minority girls’ aggressive school opposition. British Journal of Sociology of Education .
https://www.tandfonline.com/eprint/DW5NVUG3Q6HDBKM...

Eriksen, Ingunn Marie; Huang, Lihong (2019). Discrepancies in school staff’s awareness of bullying: A Nordic comparison. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.

Pedersen, Willy; Eriksen, Ingunn Marie (2019). Hva de snakker om når de snakker om stress. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.

Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning .

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. ISBN: 9788245021912. 139 s. Fagbokforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie (2018). The power of the word: students’ and school staff’s use of the established bullying definition. Educational Research .
https://www.tandfonline.com/eprint/56W754UxZwhk9Qg...

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas. Gender and Education . Vol. 30.
http://www.tandfonline.com/eprint/Z4paxhkUP3QtKZha...

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Red.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Ingunn Marie (2017). De andres skole: Gruppedannelse og utenforskap i den flerkulturelle skolen. ISBN: 9788205498358. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig