English version
Marlene Folkestad Persson

Marlene Folkestad Persson

Kort om

Marlene Folkestad Persson er forsker ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Hun har en Master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og en PhD i samfunnsvitenskap (2022) fra OsloMet med fordypning i sosialpolitikk. Persson forsker på hvordan ulikhet både preger og utvikles i løpet av ungdomstiden. Hun jobber nå blant annet med prosjektet LIFECHANCES, som ser på hvordan livssjanser formes i ungdomstiden. Prosjektet analyserer data fra det longitudinelle kvalitative materialet Ungdom i endring. Hun jobber i tillegg med forskning på inkludering i fritidsaktiviteter, særlig i et kjønnsperspetkiv.  Doktorgradsavhandlingen handler om hvorfor unge jenter slutter med idrett i større grad enn gutter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kjønn   Ungdom   Idrett   Kvalitative forskningsmetoder

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Persson, Marlene (2022). Playing without goals: gendered practices in recreational youth football. 17 s. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.2022641

Persson, Marlene ; Stefansen, Kari ; Strandbu, Åse (2020). Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2020-03-05

Persson, Marlene ; Espedalen, Lars Erik; Stefansen, Kari ; Strandbu, Åse (2019). Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved?. 13 s. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1663811Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig