English version

Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Gjennom Ungdata kan kommuner og fylkeskommuner få kartlagt sentrale sider ved ungdoms liv. Ungdata er godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og kan brukes i det lokale folkehelsearbeidet og forebyggende arbeidet overfor ungdom.

Undersøkelsene dekker sentrale sider ved de unges livsstil og livssituasjon. Gjennom Ungdata får vi blant annet vite hvordan ungdom har det på fritida si og i skolen, hva slags fritidsaktiviteter de holder på med og hvordan de opplever foreldrene, vennene og nærmiljøet sitt. Ungdata kartlegger også helse, rus, kriminalitet, vold og mobbing.

NOVA står for den nasjonale koordineringen av Ungdata, mens de regionale ruskompetansesentrene gjennomfører undersøkelsene i kommunene. Helsedirektoratet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har støttet utviklingen av Ungdata økonomisk. Fra 2015 støttes Ungdata gjennom statsbudsjettet.

Enkel gjennomføring

Ungdataundersøkelsen er elektronisk basert. Spørreskjemaet har en fast grunnmodul som går igjen i alle undersøkelsene. I tillegg inneholder skjemaet en rekke valgfrie emner eller enkeltspørsmål som kommunene kan velge fritt basert på interesse og behov. Alle undersøkelsene knyttes opp til en felles nasjonale database som administreres av NOVA.

Forskning

Ungdatabasen er utgangspunkt for forskning både på NOVA og i andre miljøer. Ta kontakt med senterleder Anders Bakken for mer informasjon om forskningsoppdrag.

Forskning fra Ungdata vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene utrydde fattigdom, god helse, god skole, likestilling mellom kjønnene, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, fred og rettferdighet og samarbeid for å nå målene.

  Laster inn ...
  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...

   Aktuelt fra Ungdata

   Ung jente utenfor skole med mørkt langt hår, sort jakke og hvit genser. Foto: S.B. Vold / Ungdata
   Ny rapport: Ingen økning i unges psykiske plager

   For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporterer om mange psykiske plager.

   Illustrasjonsbilde av ungdommer som sitter i et rom.
   Ungdomslivet på bygda og i byene er overraskende likt

   Det er små forskjeller mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk, ifølge nye tall fra Ungdata-undersøkelsen.

   Fire ungdommer går langs en vei, sett bakfra, med armene rundt hverandre.
   Overraskende mange unge bruker fritidsklubbene

   Hele 1 av 3 tenåringer benytter seg av fritidsklubber der de finnes. – Det viser hvor viktig dette tilbudet er, sier forsker Idunn Seland ved OsloMet.

   Fem ungdommer i et klasserom med bøker på pultene.
   Ungdata: Færre ungdommer trives på skolen

   Den nasjonale ungdatarapporten for 2019 viser at flere ungdommer kjeder seg på skolen og bruker mindre tid på lekser.

   To smilende jenter på sykkel fotografert nedenfra
   Norske barn har det veldig bra, men ikke alle

   Det viser svarene fra over 15 000 barn mellom 10 og 12 år som har deltatt i spørreundersøkelsen Ungdata junior.

   Illustrasjonsbilde tre ungdommer i et rom foran et stort vindu, to sitter én står
   Unge hasjbrukarar slit på fleire område

   Ungdata-tala for 2018 viser at cannabisbruken aukar i heile landet.

   Håndholdt mobil viser ungdom som trener fotball gjennom mobilkamera.
   Ungdom fra lavere sosiale lag slutter med idrett først

   Seks av ti ungdommer slutter med organisert idrett i løpet av ungdomstiden, og unge fra lavere sosiale lag faller først fra, viser nye analyser av Ungdata.

   Fire av mennene som startet på helsesykepleierstudiet ved OsloMet i 2019
   Flere menn søker seg til helsesykepleie: – Vil utgjøre en forskjell for gutter som sliter

   Anders Jungersen Andresen (t.h.) er en av flere menn som startet på helsesykepleierstudiet ved OsloMet i 2019.