English version

Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Gjennom Ungdata kan kommuner og fylkeskommuner få kartlagt sentrale sider ved ungdoms liv. Ungdata er godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og kan brukes i det lokale folkehelsearbeidet og forebyggende arbeidet overfor ungdom.

Undersøkelsene dekker sentrale sider ved de unges livsstil og livssituasjon. Gjennom Ungdata får vi blant annet vite hvordan ungdom har det på fritida si og i skolen, hva slags fritidsaktiviteter de holder på med og hvordan de opplever foreldrene, vennene og nærmiljøet sitt. Ungdata kartlegger også helse, rus, kriminalitet, vold og mobbing.

NOVA står for den nasjonale koordineringen av Ungdata, mens de regionale ruskompetansesentrene gjennomfører undersøkelsene i kommunene. Helsedirektoratet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har støttet utviklingen av Ungdata økonomisk. Fra 2015 støttes Ungdata gjennom statsbudsjettet.

Enkel gjennomføring

Ungdataundersøkelsen er elektronisk basert. Spørreskjemaet har en fast grunnmodul som går igjen i alle undersøkelsene. I tillegg inneholder skjemaet en rekke valgfrie emner eller enkeltspørsmål som kommunene kan velge fritt basert på interesse og behov. Alle undersøkelsene knyttes opp til en felles nasjonale database som administreres av NOVA.

Forskning

Ungdatabasen er utgangspunkt for forskning både på NOVA og i andre miljøer. Ta kontakt med senterleder Anders Bakken for mer informasjon om forskningsoppdrag.

Forskning fra Ungdata vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene utrydde fattigdom, god helse, god skole, likestilling mellom kjønnene, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, fred og rettferdighet og samarbeid for å nå målene.

  Laster inn ...
  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...

   Aktuelt fra Ungdata

   I klasserommet: Ung jente med stripete t-skjorte og blyant ser i kamera.
   Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen

   De aller fleste 10–12-åringer i Norge sier de har det veldig bra, viser den første Ungdata junior-rapporten som er gitt ut på nasjonalt nivå.

   Smilende ungdommer på bassengkant med badehetter
   Ungdata 2022: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter

   Halvparten av norske ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter, men deltakelsen er synkende. Nedgangen startet før pandemien.

   Tre unge jenter som kommuniserer på smarttelefon. Rødhåret jente med gul genser i forgrunnen.
   Slik har ungdomstiden endret seg på tretti år

   – Det har skjedd store endringer i tenåringenes liv de siste 30 årene, og det er spesielt fire ting som skiller seg ut, sier forsker.

   13-årig lyshåret jente i stol i stue med mobilen foran seg.
   Norsk ungdom har taklet pandemien bra

   Ungdata 2021: Til tross for at pandemien har vært krevende for mange, har det store flertallet av norske tenåringer håndtert pandemien bra.

   Ung jente utenfor skole med mørkt langt hår, sort jakke og hvit genser. Foto: S.B. Vold / Ungdata
   Ny rapport: Ingen økning i unges psykiske plager

   For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporterer om mange psykiske plager.

   Illustrasjonsbilde av ungdommer som sitter i et rom.
   Ungdomslivet på bygda og i byene er overraskende likt

   Det er små forskjeller mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk, ifølge nye tall fra Ungdata-undersøkelsen.

   Fire ungdommer går langs en vei, sett bakfra, med armene rundt hverandre.
   Overraskende mange unge bruker fritidsklubbene

   Hele 1 av 3 tenåringer benytter seg av fritidsklubber der de finnes. – Det viser hvor viktig dette tilbudet er, sier forsker Idunn Seland ved OsloMet.