English version

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

NOVA i tall

Antall ansatte
86

Per 31.12.2020

Aktive prosjekter
85
Omsetning 2020
89

millioner kroner

Publikasjonspoeng
67

For 2020

Ungdata-lansering på Arendalsuka

Hvordan har ungdom egentlig hatt det under nedstenging, hjemmeskole og sosial isolasjon? NOVA ved OsloMet lanserer årets nasjonale Ungdata-rapport på Arendalsuka med forskerinnlegg og debatt 16. august.

Les mer om seminaret (oslomet.no)

Siste publikasjoner

Finn NOVA-rapporter og -notat i Open Digital Archive (oda.oslomet.no)