English version

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

NOVA i tall

Antall ansatte

80

Per 31.12.2018

Aktive prosjekter

63

Omsetning 2018

91

millioner kroner

Publikasjonspoeng

102

For 2018

Siste publikasjoner