Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

NOVA i tall

Antall ansatte

80

Per 31.12.2018

Aktive prosjekter

55

Omsetning 2017

97

millioner kroner

Publikasjonspoeng

99

For 2017