English version

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

NOVA i tall

Antall ansatte

81

Per 31.12.2019

Aktive prosjekter

68

Omsetning 2019

91

millioner kroner

Publikasjonspoeng

94

For 2019

Siste publikasjoner