English version

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

Hør våre podkaster!

Vi lager podkaster i OsloMets podkast Viten og snakkis. Få oppdatert kunnskap om blant annet rusbruk blant unge, ungdom og seksuell vold, boligmarkedet i Norge og gaming!

Hør podkastene (vitenogsnakkis.oslomet.no)

Nyheter fra NOVA

Inngangsparti OsloMet
EU-millionar til OsloMet-prosjekt

To forskingsprosjekt, der OsloMet er partnar, har fått tilslag på søknader om EU-midlar. Tildelingane utgjer til saman over 70 millionar kroner.

Eldre far og sønn i grønn natur.
Skal samle inn nye data om vaksenliv og alderdom

I desse dagar blir det samla inn surveydata for fjerde gong til Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Ung gutt med ryggen mot en vegg - stirrer tankefullt
Slik opplevde barn og unge i barnevernet pandemien

En ny studie fra OsloMet viser at barn og unge som mottok barnevernstiltak under pandemien, opplevde økt ensomhet, flere konflikter i hjemmet og utfordringer med fjernundervisning.

OsloMet-fasade med gul OsloMet-logo på mursteinsvegg.
Millionar til forsking på inkludering av born og unge

Eit OsloMet-prosjekt har fått 10 millionar frå Noregs forskingsråd.

en eldre person i pysjamas som ligger under dyna i en seng. Pårørende holder den ene hånda i begge sine.
Ei krevjande eldre-reform

«Leve heile livet» er reforma som på fem år skulle gjera kommunetilbodet til eldre likare og betre, men framleis er det store variasjonar i kvaliteten mellom kommunane.

Eldre datter gir sin gamle mor et glass vann i stuen
Sjukmelder seg for å hjelpe gamle foreldre

Ny forsking viser at vaksne barn bruker sjukelønsordninga til å yte omsorg til dei eldre foreldra sine.

Ung pike som blåser såpebobler
Barnevernet er blitt mindre firkantet

Barnevernet er mindre kategoriske i volds- og overgrepssaker, og det er det gode grunner til, viser ny studie.

To studenter sitter i en seng med en laptop i fanget
Hvorfor er leiemarkedet tøffere for vanskeligstilte i studentbyer?

Leieboliger er en knapp ressurs, og i kommuner med mange studenter opplever vanskeligstilte hardere konkurranse om gode steder å bo. Men flere studentboliger vil ikke nødvendigvis løse problemet.

Ung mor med lite barn på fanget og et annet barn i bakgrunnen
Hvordan kan vi hjelpe folk som har lav inntekt med boutgifter i dyrtiden?

Mange som leier bolig sliter nå med boutgiftene. – Det er spesielt to tiltak som vil bedre situasjonen raskt, sier forsker Jardar Sørvoll.

Rygg og bakhode av mor og datter ankommer flyplass med bagasje.
Mange barn og unge på flukt opplever å bli tatt godt imot i Norge

Samtidig savner mange mer informasjon og medvirkning, ifølge en ny studie.

Kvinne i hijab setter ved datamaskin
Muslimar blir diskriminerte i arbeidslivet sjølv om arbeidsgivarar er positive til mangfald

Dei fleste arbeidsgivarar har inkluderande haldningar, men tilset ofte personar som liknar dei sjølv.

En voksen sønn sitter ved kjøkkenbordet og hjelper sin aldrende far med å betale regninger på nettet.
Digital hjelp er den vanligste hjelpen til gamle foreldre

Ny forskning fra OsloMet viser at digital hjelp nå har blitt den vanligste formen for hjelp som voksne barn gir til eldre foreldre.