Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet strekker seg over fem år (2014–2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med 34 millioner kroner.

Programmet er delt inn i fire områder:

  1. Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse
  2. Kulturelle forståelser og underliggende årsaker
  3. Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi
  4. Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner

1.-4. september 2019 vil NOVA og NKVTS arrangere The 3rd European Conference on Domestic Violence. Besøk konferansenettsiden for mer informasjon: https://ecdv-oslo.org

Konferansen Hva gjør vi med volden?

NOVA og NKVTS arrangerte konferansen Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og og tiltak 29. november 2017. Her kan du se hele konferansen i opptak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_V8MpUimQ3U

Se nettsiden til prosjektet for mer informasjon, publikasjoner og delprosjekter: https://blogg.hioa.no/voldsprogrammet

Aktuelt fra programmet

Tankefull kvinne sitter ved et vindu.
Arbeidsliv, samfunn og velferd

For dårlig håndheving av besøksforbud

Politiet reagerer ofte for sent og for sjelden når voldsutøvere bryter besøksforbud, ifølge en ny rapport.

Jente som sitter mellom to trær
Oppvekst, skole og utdanning

Hvordan møter barnevernet minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll?

Klarer barnevernet å hjelpe unge minoritetsjenter som opplever sterk sosial kontroll og vold hjemme?

Ung mann som lener seg mot en grafittifylt vegg - illustrasjonsbilde
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Derfor er ungdom blitt mindre voldelige

Voldsbruken blant ungdom er halvert i løpet av de siste årene.