English version
Anja Bredal

Anja Bredal

Kort om

Anja Bredal er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2004). Avhandlingen handlet om unge med innvandrerbakgrunn, arrangerte ekteskap og familiens betydning. Hennes forskningsfelt er etniske minoriteter, familie, kjønn og generasjon, herunder studier av offentlig politikk, hjelpeapparatet og innvandringsregulering. Hun har hatt flere forskningsoppdrag om tvangsekteskap og æresrelatert vold, og for tiden deltar hun blant annet i NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun har en særlig interesse for mangfoldstilpasning av offentlig politikk og hjelpeapparatet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kjønn   Offentlig politikk   Familie   Integrasjon   Etniske minoriteter   Innvandringspolitikk   Tvangsekteskap   Vold i nære relasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. ISBN: 978-82-02-68104-3. 199 s. Cappelen Damm Akademisk.

Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 8. s. 143-158. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Bredal, Anja (2018). Contesting the Boundaries between Civil and Religious Marriage. State and Mosque Discourse in Pluralistic Norway. Sociology of Islam . Vol. 6.

Reisel, Liza; Bredal, Anja; Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. Bezorgmehr, Mehdi; Kasinitz, Philip (Red.). Growing up Muslim in Europe and the United States. 8. s. 153-171. Routledge.

Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.

Bredal, Anja; Hydle, Ida Marie (2014). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Innvandrere på utsiden av samfunnet. kapittel 6. s. 159-186. Abstrakt forlag.

Bredal, Anja (2014). Ordinary vs Other violence? Conceptualising Honour Based Violence in Scandinavian Public Policies. Honour killing and violence. Theory, policy and practice. Kapittel 7. s. 135-155. Palgrave Macmillan.

Bredal, Anja (2013). Vold i nære relasjoner : Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet. Thun, Cecilie; Bråten, Beret (Red.). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Kapittel 5. s. 117-143. Akademika forlag.

Bredal, Anja (2011). Border control to prevent forced marriages: Choosing between protecting women and protecting the nation. Gill, Aisha; Anitha, Sundari (Red.). Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective. kapittel 4. s. 90-111. Zed Books.

Bredal, Anja (2009). Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle. Eide, Kjetil (Red.). Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig