English version
Anja Bredal

Anja Bredal

Kort om

Anja Bredal er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2004). Avhandlingen handlet om unge med innvandrerbakgrunn, arrangerte ekteskap og familiens betydning. Hennes forskningsfelt er etniske minoriteter, familie, kjønn og generasjon, herunder studier av offentlig politikk, hjelpeapparatet og innvandringsregulering. Hun har hatt flere forskningsoppdrag om tvangsekteskap og æresrelatert vold, og for tiden deltar hun blant annet i NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun har en særlig interesse for mangfoldstilpasning av offentlig politikk og hjelpeapparatet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kjønn   Offentlig politikk   Familie   Integrasjon   Etniske minoriteter   Innvandringspolitikk   Tvangsekteskap   Vold i nære relasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Smette, Ingrid; Hyggen, Christer; Bredal, Anja (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.
http://hdl.handle.net/10852/91468

Bredal, Anja (2020). Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kapittel 3. s. 47-65. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kapittel 9. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/10037/20403

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. ISBN: 978-82-02-68104-3. 199 s. Cappelen Damm Akademisk.

Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 8. s. 143-158. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Bredal, Anja (2018). Contesting the Boundaries between Civil and Religious Marriage. State and Mosque Discourse in Pluralistic Norway. Sociology of Islam . Vol. 6.

Reisel, Liza; Bredal, Anja; Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. Bezorgmehr, Mehdi; Kasinitz, Philip (Red.). Growing up Muslim in Europe and the United States. 8. s. 153-171. Routledge.

Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.

Bredal, Anja; Hydle, Ida Marie (2014). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Innvandrere på utsiden av samfunnet. kapittel 6. s. 159-186. Abstrakt forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig