English version
Eilev Hegstad

Eilev Hegstad

Kort om

Eilev Hegstad arbeider med en doktorgrad med arbeidstittelen "Etikkomiteer og moralske eksperters rolle i et demokrati". Hegstad har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016). Hans faglige interesser er rollen til kunnskap og ekspertise i politikken, etiske komiteer, demokratiteori, normativ metode og politiske ideologier.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Politisk teori   Demokratiteori

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Hegstad, Eilev (2016). Advice from Moral Experts: An Assessment of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). ISBN: 9788283620061. 97 s.
http://hdl.handle.net/10852/58715

Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Hegstad, Eilev (2015). Framgang: Andre delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. ISBN: 978-82-7763-482-1. 159 s.
http://hdl.handle.net/11250/2442520Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig