English version
Fredrik Thue

Fredrik Thue

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen historie   Samtidshistorie (etter 1945)

Emner

Vitenskapshistorie   Universitetshistorie   Samfunnsvitenskapenes historie   Profesjonshistorie

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Lars Erik; Thue, Fredrik W. (2021). Elitist tradition and democratic reform: Norwegian and Danish upper-secondary teacher cultures in transition, 1960-1994. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. chapter 10. s. 173-189. Routledge.

Thue, Fredrik W. (2021). Preaching and teaching: the religious origins of Nordic teacher cultures. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. chapter 2. s. 51-67. Routledge.

Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (2021). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. ISBN: 978-0-367-53585-8. 245 s. Routledge.

Thue, Fredrik W. (2020). Lærerrollen og den pastorale maktens demokratisering. Uddannelseshistorie : årbog fra Selskabet for Dansk Skolehistorie. Vol. 54.

Thue, Fredrik W. (2020). Lutheranism from Above and from Below: "Pastoral Professionals" and Trust within the Nordic State/Society Nexus. Journal of Historical Sociology . Vol. 33.

Thue, Fredrik (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning at sixty: The long continuity in Norwegian social research. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Thue, Fredrik W. (2020). TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Thue, Fredrik W. (2019). Den historiske allmenndannelse: Historiefaget i høyere/videregående skole, 1869-2019. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 98.

Thue, Fredrik W. (2018). University teachers: from civil servants and officials to research professionals. Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (Red.). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Kapittel. s. 127-179. Scandinavian Academic Press.

Thue, Fredrik W. (2017). Lærerrollen lag på lag. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 101.

Thue, Fredrik W. (2017). Hva var norsk historievitenskap?. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Red.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel. s. 226-251. Pax Forlag.

Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður (2017). The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States. Dhondt, Pieter; Boran, Elizabethanne (Red.). Student Revolt, City, and Society in Europe From the Middle Ages to the Present. 8. s. 79-95. Routledge.

Thue, Fredrik (2016). Å bemektige seg fortiden: Jens Arup Seips metodologiske modernisme. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 95.

Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 s. Fagbokforlaget.
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332...

Thue, Fredrik (2016). En modernist krysser sitt spor: Jens Arup Seips nittende århundre. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 95.

Thue, Fredrik (2015). A Modernized Historical Consciousness? Whig History, Modernism, and the Postwar Welfare State. Myhre, Jan Eivind (Red.). Boundaries of History. kap.. s. 321-365. Scandinavian Academic Press.

Thue, Fredrik (2014). Universitetslærerne. Slagstad, Rune; Messel, Jan (Red.). Profesjonshistorier. Universitetslærerne. s. 666-699. Pax Forlag.

Thue, Fredrik W (2012). Humaniora: Fra "lærdomskultur" til "forskersamfunn". Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 29.

Thue, Fredrik W; Helsvig, Kim Gunnar (2011). Universitetet i Oslo 1945-1975: Den store transformasjonen (Bok 5). ISBN: 9788274775435. 472 s. Unipub forlag.

Thue, Fredrik W (2010). Empiricism, Pragmatism, Behaviorism: Arne Næss and the Growth of American-styled Social Research in Norway after World War II. Manninen, Juha; Stadler, Friedrich (Red.). The Vienna Circle in the Nordic Countries. Networks and Transformations of Logical Empiricism. 13. s. 219-229. Springer Science+Business Media B.V..

Thue, Fredrik W (2009). Americanised Social Science as Anti-Communist Containment? The Case of the Oslo Institute for Social Research, 1945-1965. Ideas in History. Vol. 4.

Thue, Fredrik W (2009). Masseuniversitetet som stedstap? Fysisk og sosialt rom ved det nye universitetsanlegget på Blindern, 1945-1965. Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter; Skeie, Jon (Red.). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Kapittel. s. 345-360. Vidarforlaget AS.

Thue, Fredrik W (2008). "The Authoritarian Personality" and the Oslo Institute for Social Research in the 1950s. Faber, Richard; Ziege, Eva-Maria (Red.). Das Feld der Frankfurter Kultur- und Sozialwissenschaften nach 1945. 13. s. 263-277.

Thue, Fredrik W (2006). Studentopprøret og masseuniversitetet: En ny "Streit der Fakultäten"?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift . Vol. 18.

Thue, Fredrik W (2006). Knut Mykland som nasjonal forteller. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 85.

Thue, Fredrik W (2004). Norge som dannelsesprosjekt. Akademisk kultur, borgerlighet og samfunnsforståelse 1830-1890. Børresen, Anne Kristine; Hård, Mikael (Red.). Kunnskap og kultur. Vitenskapens roller i det norske samfunn, 1760 � 2000, Forum for kunnskapshistorie 2: 2004. kapittel. s. 73-112. Tapir Akademisk Forlag.

Thue, Fredrik W (2004). Krigen mot terror og kampen om Amerikas sjel. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 21.

Thue, Fredrik W (2004). Universitetsfolk i eksil - det internasjonale perspektivet. Fure, Jorunn Sem (Red.). Studenter under hakekorset. Fra 60-årsmarkeringen av Universitetets stenging i 1943. kap.. Unipub forlag.

Thue, Fredrik W (2002). �Samfunnsforskningens fødselshjelper�, i Arne Næss: festskrift til 90-årsdagen. Norsk Filosofisk tidsskrift . Vol. 37.

Thue, Fredrik W (2000). �Den atlantiske forbindelse. ISF i det amerikansk�europeiske forskningssamarbeid, 1945�1953�, i Fredrik Engelstad (red.), Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning. ISBN: 82-7763-135-9. 35 s.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig