English version
Fredrik Thue

Fredrik Thue

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen historie   Samtidshistorie (etter 1945)

Emner

Vitenskapshistorie   Universitetshistorie   Samfunnsvitenskapenes historie   Profesjonshistorie

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (2022). Conclusion Schoolteachers and the Nordic model. Larsen, Jesper Eckhardt (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and historical perspectives. Conclusion. s. 229-239. Routledge.

Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (2022). Introduction: of myths and models – the unity and diversity of Nordic educational cultures. Larsen, Jesper Eckhardt (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and historical perspectives. Introduction. s. 1-22. Routledge.

Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (2022). Schoolteachers and the Nordic Model. Comparative and Historical Perspectives. ISBN: 9781003082514. 260 s. Routledge.

Larsen, Lars Erik; Thue, Fredrik W. (2021). Elitist tradition and democratic reform: Norwegian and Danish upper-secondary teacher cultures in transition, 1960-1994. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. chapter 10. s. 173-189. Routledge.

Thue, Fredrik W. (2021). Preaching and teaching: the religious origins of Nordic teacher cultures. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. chapter 2. s. 51-67. Routledge.

Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (2021). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. ISBN: 978-0-367-53585-8. 245 s. Routledge.

Thue, Fredrik W. (2020). Lærerrollen og den pastorale maktens demokratisering. Uddannelseshistorie : årbog fra Selskabet for Dansk Skolehistorie. Vol. 54.

Thue, Fredrik W. (2020). Lutheranism from Above and from Below: "Pastoral Professionals" and Trust within the Nordic State/Society Nexus. Journal of Historical Sociology . Vol. 33.

Thue, Fredrik (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning at sixty: The long continuity in Norwegian social research. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Thue, Fredrik W. (2020). TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig