Ekspertgruppa om lærerrollen

Senter for profesjonsstudier var i 2015-2016 sekretariat for Ekspertgruppa om lærerrollen.

  • Ekspertgruppas medlemmer

     

    Laster inn ...

I juli 2015 satte daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ned en ekspertgruppe for å se på lærerrollen. Ekspertgruppas mandat var som følger: «Formålet med å sette ned en ekspertgruppe om lærerrollen er å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen.

Dette kunnskapsgrunnlaget skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en framtidig lærerrolle, lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles.» Les hele mandatet på regjeringens hjemmeside (regjeringen.no).

Ekspertgruppa så på lærerrollens utvikling over tid og hva som kjennetegner den i dag. Til grunn for arbeidet lå blant annet analyser av eksisterende forskning, historiske analyser, analyser av registerdata og politiske styringsdokumenter.

Gruppa gjennomførte også en egen studie av lærerrollen der lærere og skoleledere ble intervjuet om rollen. Arbeidet munnet ut i flere anbefalinger som kan bidra til utvikling av lærerrollen og til en profesjonalisering av lærere i framtiden, og ble publisert som en bok (fagbokforlaget.no).