English version
Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Fagområder

Emner

Kvalitativ metode   Utdanningspolitikk   Lærerprofesjonalitet   Vurdering   Styring og reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hermansen, Hege ; Mausethagen, Sølvi (2023). Beyond the research–practice gap: Constructing epistemic relations in teacher education. International Journal of Educational Research. Vol. 119.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102171

Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2023). Bare amerikanske studier, sa du? Utfordring av språklige skillelinjer og teoriutvikling basert på en systematisk forskningsoversikt. Prøitz, Tine Sophie (Red.). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: Systematikk og kreativitet. s. 175-196. Fagbokforlaget.

Mausethagen, Sølvi ; Hermansen, Hege (2023). Hvordan håndtere et komplekst begrep? Analyser av "lærerrollen" i et politisk utredningsarbeid. Prøitz, Tine Sophie (Red.). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: Systematikk og kreativitet. Fagbokforlaget.

Mausethagen, Sølvi ; Hermansen, Hege (2023). ‘Research Use’ in Education: Conceptualising the Teaching Profession Within the Policy–Research–Practice Nexus. Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter; Wermke, Wieland Ulrich (Red.). From education policy to education practice Unpacking the nexus. s. 75-92. Springer Nature.

Hermansen, Hege ; Mausethagen, Sølvi (2023). Konstruksjoner av «partnerskap» i universiteter og høgskolers samarbeid med skolesektoren. UNIPED.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.5

Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2023). Bare amerikanske studier sa du? Utfordring av språklige skillelinjer og teoriutvikling basert på en systematisk forskningsoversikt. Prøitz, Tine Sophie (Red.). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: Systematikk og kreativitet. Fagbokforlaget.

Mausethagen, Sølvi ; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. ISBN: 9788202717728. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi ; Hermansen, Hege (2022). Desentralisert skoleutvikling i et historisk perspektiv – back to the 80s?. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 35-54. Cappelen Damm Akademisk.

Fekjær, Silje Bringsrud ; Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 233-251. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi ; Knudsmoen, Hege ; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 s. Education Inquiry.
https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2112013

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig