English version
Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen

Kort om

Hege Knudsmoen er cand. polit i pedagog. Hun har i drevet forskning innenfor feltet tilpasset opplæring, inkludering og spesialpedagogikk. I den senere tid har hun hatt et spesielt fokus på internasjonale perspektiver, praksis- og studieutveksling, samt internasjonalisering hjemme (COIL).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Slapac, Alina; Collett, Karen; Wessels, Frances Joan; Gamiet, Gasant; Knudsmoen, Hege (2023). Social Justice Pedagogy and Collaborative Online International Learning (COIL): Across Three Partner Higher Education Institutions. Escudeiro, Paula; Escudeiro, Nuno; Bernardes, Oscar (Red.). Handbook of Research on Implementing Inclusive Educational Models and Technologies for Equity and Diversity. IGI Global.
https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0453-2.ch013

Knudsmoen, Hege (2023). En historisk analyse av den pedagogisk- psykologiske tjenestens virksomhetsprofil. Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar (Red.). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege ; Nes, Kari (2022). Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20. 18 s. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 8.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3434

Knudsmoen, Hege ; Mausethagen, Sølvi ; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. 14 s. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 8.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3435

Mausethagen, Sølvi ; Knudsmoen, Hege ; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 s. Education Inquiry.
https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2112013

Knudsmoen, Hege ; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro (2018). Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. s. 119-132. Cappelen Damm Akademisk.

Knudsmoen, Hege (2017). Frimodige samtaler om tilfredsstillende læringsutbytte. Haug, Peder (Red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon. s. 170-189. Det Norske Samlaget.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege ; Nes, Kari (2017). Spesialpedagogikkens plass i lærerutdanningen - med Hamar som eksempel. Løtveit, Morten (Red.). Tidssignaler: Lærerutdanningsfag i utvikling: Utdanning av lærere på Hamar - 150 år. s. 335-358. Oplandske Bokforlag.

Knudsmoen, Hege ; Simonsen, Eva (2016). Why Michel Foucault in Norwegian Special-Education Research?. Nordic Journal of Social Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.15845/njsr.v7i0.901

Knudsmoen, Hege ; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (2015). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig