English version
Annette Hessen Bjerke

Annette Hessen Bjerke

Vitenskapelige publikasjoner

Bjerke, Annette Hessen (2019). The story of Maia: I will try to survive!. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Paper. s. 1-9. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). Retrospective reflections on ‘Missions’ as pedagogies of practice. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. hal-02422514. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02422514v1

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen (2019). The Fractal Complexity of Using Theories in Mathematics Teacher Education: Issues and Debates, Opportunities and Limitations. International Handbook of Mathematics Teacher Education: Volume 2. Kap. 9. s. 255-284. Brill|Sense.

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 3. s. 39-58. Universitetsforlaget.

Bjerke, Annette Hessen; Solomon, Yvette (2019). Developing Self-Efficacy in Teaching Mathematics: Pre-Service Teachers’ Perceptions of the Role of Subject Knowledge. Scandinavian Journal of Educational Research .

Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.

Bjerke, Annette Hessen (2017). The development of pre-service teachers' self-efficacy in teaching mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk . Vol. 22.

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta (2016). Measuring pre-service teachers' self-efficacy in tutoring children in primary mathematics: an instrument. Research in Mathematics Education . Vol. 18.

Solomon, Yvette; Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Rodal, Camilla; Bjerke, Annette Hessen (2015). Prospective teachers navigating intersecting communities of practice: early school placement. Journal of Mathematics Teacher Education .
http://hdl.handle.net/10642/2808

Bjerke, Annette Hessen (2014). Self-efficacy in mathematics and teaching mathematics in novice elementary pre-service teachers. Østern, Anna-Lena (Red.). Nafol Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher?. Part 3, chap 11. s. 195-215. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig