English version
Ida Heiberg Solem

Ida Heiberg Solem

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2020). Hva spør lærere om?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 9. Gyldendal Akademisk.

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). Retrospective reflections on ‘Missions’ as pedagogies of practice. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. hal-02422514. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02422514v1

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg; Ånestad, Gerd (2019). The King’s birthday, potentials for developing mathematics teaching. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG19. European Society for Research in Mathematics Education.

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 3. s. 39-58. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta; Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel. s. 187-212. Universitetsforlaget.

Ulleberg, Inger; Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model. Acta Didactica Norge .

Hovik, Ellen Konstanse; Solem, Ida Heiberg (2016). Bevis og generalisering i skolen - utfordringer og muligheter. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. 3. s. 46-59. Cappelen Damm Akademisk.

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg (2015). A CONTINGENT OPPORTUNITY TAKEN INVESTIGATING IN-BETWEEN FRACTIONS. Krainer, Konrad; Vondrova, Nada (Red.). Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. s. 3051-3058. European Society for Research in Mathematics Education.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2015). Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 6. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg (2014). Aspects of a teacher's Mathematical knowledge in his orchestration of a discussion about rational numbers. Nordisk matematikkdidaktikk . Vol. 19.

Hovik, Ellen Konstanse; Solem, Ida Heiberg (2013). Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. s. 120-126. Akademika forlag.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2013). Hva spør lærere om? En modell for å undersøke spørsmål som stilles i klassesamtalen i matematikk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 9. s. 139-155. Gyldendal Akademisk.

Kværnes, Leif Henry; Solem, Ida Heiberg (2012). Hva ser studenter av elevers læring av i matematikk? En drøfting av studenters utvikling av læringsavdekkingskompetanse med hovedvekt på matematikk som aktivitet. Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar (Red.). FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Artikkel. s. 249-261. Tapir Akademisk Forlag.

Solem, Ida Heiberg; Hovik, Ellen Konstanse (2012). «36 er et oddetall» – Aspekter ved undervisningskunnskap i matematikk på barnetrinnet. FoU i praksis . Vol. 6.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2011). Med undervisningen i sentrum. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Del 37. s. 417-428. Tapir Akademisk Forlag.

Solem, Ida Heiberg; Kværnes, Leif (2009). Matematikk som resonnerende og problemløsende aktivitet. Stålsett, Unn; Storhaug, Marit; Sandal, Ruth (Red.). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. Kapitel 8. s. 190-204. Fagbokforlaget.

Solem, Ida Heiberg; Braathe, Hans Jørgen (2005). utfordringer og dilemmaer i matematikkundervisningen for den flerkulturelle klassen. Germeten, Sidsel; Fajersson, Karin Elise (Red.). Vi vet hvor vi har vært, og vi vet hva vi har lært! Lærere og studenters efaringer med "Flerkulturell Lærerutdanning" 2002-2004. kapittel. s. 35-43.

Solem, Ida Heiberg; Strand, Torill (2005). Gylne øyeblikk og tapte sjanser. Norsk og matematikk i 2.klasse. Skjong, Synnøve (Red.). GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. kapittel. s. 126-155. Det Norske Samlaget.

Solem, Ida Heiberg; Strand, Torill (2003). Fra aktiv undervisning til passiv veiledning? Tanker om den "nye" elev- og lærerrollen. Ongstad, Sigmund (Red.). Koordinert lærerutdanningsdidaktikk? Ideer og erfaringer. Kapittel. s. 100-107. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Solem, Ida Heiberg; Penne, Sylvi (2003). Hva lærte du høsten 2001?. Michelet, Simon (Red.). Ettfaglig, tverrfaglig og flerfaglig organisering - motsetning eller supplement?. Vedlegg. s. 188-196. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Solem, Ida Heiberg (2001). Undring, argumentasjon og lekende tenkning i matematikk. Barn skaper matematikk. kapittel. s. 49-64. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig