English version
Ida Heiberg Solem

Ida Heiberg Solem

Vitenskapelige publikasjoner

Gray, James; Solem, Ida Heiberg; Bjerke, Annette Hessen (2022). Appropriation: The role of progressing and focusing actions. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica; Ferretti, Federica (Red.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). Konferansepaper. s. 1-8. European Society for Research in Mathematics Education.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2020). Hva spør lærere om?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 9. Gyldendal Akademisk.

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). Retrospective reflections on ‘Missions’ as pedagogies of practice. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. hal-02422514. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02422514v1

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg; Ånestad, Gerd (2019). The King’s birthday, potentials for developing mathematics teaching. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG19. European Society for Research in Mathematics Education.

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 3. s. 39-58. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta; Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel. s. 187-212. Universitetsforlaget.

Ulleberg, Inger; Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model. Acta Didactica Norge .

Hovik, Ellen Konstanse; Solem, Ida Heiberg (2016). Bevis og generalisering i skolen - utfordringer og muligheter. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. 3. s. 46-59. Cappelen Damm Akademisk.

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg (2015). A CONTINGENT OPPORTUNITY TAKEN INVESTIGATING IN-BETWEEN FRACTIONS. Krainer, Konrad; Vondrova, Nada (Red.). Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. s. 3051-3058. European Society for Research in Mathematics Education.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2015). Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 6. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig