Norwegian version
Ida Heiberg Solem

Ida Heiberg Solem

Research projects

Scientific publications

Gray, James; Solem, Ida Heiberg; Bjerke, Annette Hessen (2022). Appropriation: The role of progressing and focusing actions. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica (Ed.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Research Society in Mathematics Education (CERME12). Konferansepaper. p. 1-8. European Society for Research in Mathematics Education.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2020). Hva spør lærere om?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 9. Gyldendal Akademisk.

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). Retrospective reflections on ‘Missions’ as pedagogies of practice. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Ed.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. hal-02422514. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02422514v1

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg; Ånestad, Gerd (2019). The King’s birthday, potentials for developing mathematics teaching. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Ed.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG19. European Society for Research in Mathematics Education.

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 3. p. 39-58. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta; Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel. p. 187-212. Universitetsforlaget.

Ulleberg, Inger; Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model. Acta Didactica Norge .

Hovik, Ellen Konstanse; Solem, Ida Heiberg (2016). Bevis og generalisering i skolen - utfordringer og muligheter. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Ed.). Undervisningskunnskap i matematikk. 3. p. 46-59. Cappelen Damm Akademisk.

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg (2015). A CONTINGENT OPPORTUNITY TAKEN INVESTIGATING IN-BETWEEN FRACTIONS. Krainer, Konrad; Vondrova, Nada (Ed.). Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. p. 3051-3058. European Society for Research in Mathematics Education.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2015). Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 6. p. 104-122. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete