Norwegian version
Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy   Music education   Musicology

Subject areas

Aesthetical experience   Musical experience   "Musical classroom management"   Ontological Turn in Music Education   Dialogical practice

Countries

Germany   Denmark   Sweden   Uganda   USA

Research projects

Scientific publications

Onsrud, Silje Valde; Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica (2022). The multiplicity of preservice music teachers’ positioning in a participatory action research project. Research Studies in Music Education .

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2021). Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning. Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Ed.). Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter. kap.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Ed.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.. 3. p. 41-60. Cappelen Damm Akademisk.

Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (2020). Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Ed.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. p. 40-53. Indiana University Press.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 10. p. 155-172. Gyldendal Akademisk.

Rinholm, Hanne (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 6. p. 96-113. Universitetsforlaget.

Fossum, Hanne (2017). From Relevance Rationality to Multi-Stratified Authenticity in Music Teacher Education: Ethical and Aesthetical Frameworks Revisited. Philosophy of Music Education Review . Vol. 25.

Bjerstedt, Sven; Fossum, Hanne; Leijonhufvud, Susanna; Lonnert, Lia (2016). The musical present: A polyphonic philosophical investigation. Väkevä, Lauri; Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind (Ed.). Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 17. chapter. p. 9-41.

Fossum, Hanne (2015). Flerstemmig og mangespektret musikkundervisning. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kap. 10. p. 183-200. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete