Norwegian version
Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy   Music education   Musicology

Subject areas

Aesthetical experience   Musical experience   "Musical classroom management"   Ontological Turn in Music Education   Dialogical practice

Countries

Germany   Denmark   Sweden   Uganda   USA

Research projects

Scientific publications

Fredriksen, Bendik; Onsrud, Silje Valde; Rinholm, Hanne; Lewis, Judy (2023). Who takes part in participation? Challenges to empowering student voice in music teacher education. Music Education Research .

Rinholm, Hanne (2022). Musikalske mirakler: Transcendens i estetiske og religiøse erfaringer. Holm, Henrik; Varkøy, Øivind (Ed.). Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk. Kap. 4. p. 51-71. Cappelen Damm Akademisk.

Onsrud, Silje Valde; Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica (2022). The multiplicity of preservice music teachers’ positioning in a participatory action research project. Research Studies in Music Education .
https://hdl.handle.net/11250/3023164

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2021). Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning. Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Ed.). Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter. kap.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Ed.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.. 3. p. 41-60. Cappelen Damm Akademisk.

Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (2020). Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Ed.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. p. 40-53. Indiana University Press.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 10. p. 155-172. Gyldendal Akademisk.

Rinholm, Hanne (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 6. p. 96-113. Universitetsforlaget.

Fossum, Hanne (2017). From Relevance Rationality to Multi-Stratified Authenticity in Music Teacher Education: Ethical and Aesthetical Frameworks Revisited. Philosophy of Music Education Review . Vol. 25.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete