Norwegian version
Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy   Music education   Musicology

Subject areas

Aesthetical experience   Musical experience   "Musical classroom management"   Ontological Turn in Music Education   Dialogical practice

Countries

Germany   Denmark   Sweden   Uganda   USA

Research projects

Collaborations

Prof. Øivind Varkøy, Norwegian Academy of Music; Ass. Prof. Frederik Pio, Aarhus University, Denmark; Eva Georgii-Hemming, Örebro University, Sweden; Christian Rolle, Academy of Music, Saar, Germany; Sven Bjerstedt, Lund University, Malmö Theatre Academy; Susanna Lejonhufvud, Örebro Academy of Music, Örebro University; Lia Lonnert, Malmö Academy of Music; Inger Ulleberg, HiOA; Simon Mischelet, HiOA.

Scientific publications

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Ed.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.. 3. p. 41-60. Cappelen Damm Akademisk.

Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (2020). Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Ed.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. p. 40-53. Indiana University Press.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 10. p. 155-172. Gyldendal Akademisk.

Rinholm, Hanne (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 6. p. 96-113. Universitetsforlaget.

Fossum, Hanne (2017). From Relevance Rationality to Multi-Stratified Authenticity in Music Teacher Education: Ethical and Aesthetical Frameworks Revisited. Philosophy of Music Education Review . Vol. 25.

Bjerstedt, Sven; Fossum, Hanne; Leijonhufvud, Susanna; Lonnert, Lia (2016). The musical present: A polyphonic philosophical investigation. Väkevä, Lauri; Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind (Ed.). Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 17. chapter. p. 9-41.

Fossum, Hanne (2015). Flerstemmig og mangespektret musikkundervisning. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kap. 10. p. 183-200. Gyldendal Akademisk.

Fossum, Hanne (2015). Towards an Ontological Turn in Music Education with Heidegger's Philosophy of Being and His Notion of Releasement. Pio, Frederik; Varkøy, Øivind (Ed.). Philosophy of music education challenged: Heideggerian inspirations : music, education and personal development. Chapter 5. p. 75-97. Springer.

Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (2013). Norwegische Musikpädagogik zwischen skandinavisch, deutsch und englisch. Diskussion Musikpädagogik . Vol. 60/13.
http://www.junker-verlag.de/de/Zeitschrift-DMP/Hef...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete