Norwegian version
Inger Ulleberg

Inger Ulleberg

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Communication   Vocational councelling   Peer talk   Pedagogics - Education

Countries

Norway

Scientific publications

Ulleberg, Inger; Jensen, Per (2021). Undertekst i veiledning. Karlsson, Bengt Eirik; Oterholt, Frank (Ed.). Fenomener i faglig veiledning. Kapittel 7. p. 97-110. Universitetsforlaget.

Jevne, Kari Sjøhelle; Ulleberg, Inger; Øien, Ingvil (2021). Why and how? Case-based teaching in interprofessional and interdisciplinary education. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse og fag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 3. Gyldendal Akademisk.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2020). Hva spør lærere om?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 9. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse sett i lys av fagfornyelsens overordnede del og tverrfaglige temaer. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 1. Gyldendal Akademisk.

Ulleberg, Inger (2019). Læringsaktiviteter i praksisstudiene. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 13. p. 218-240. Universitetsforlaget.

Mjelve, Liv Heidi; Ulleberg, Inger; Vonheim, Kristin (2018). “What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/10852/70792

Ulleberg, Inger; Jensen, Per (2018). Grunnleggende kommunikasjonsteori. Fjelldal, Carina; Örtenblad, Anders (Ed.). Faglig kommunikasjon i praksis. Kapittel 2. p. 23-43. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta; Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel. p. 187-212. Universitetsforlaget.

Ulleberg, Inger; Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model. Acta Didactica Norge .

Ulleberg, Inger (2017). Education and communication. Bateson, Nora; Witkowska-Jaworska, Monika (Ed.). Towards an ecology of mind: Batesonian legacy continued. Kapittel. p. 171-184.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2015). Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Ed.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 6. p. 104-122. Gyldendal Akademisk.

Ulleberg, Inger; Christensen, Hanne (2013). Forholdet mellom etterutdanning og utviklingsarbeid –eksterne fagmiljøers rolle og ansvar. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Ed.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 33. p. 272-278. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1155

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2013). Hva spør lærere om? En modell for å undersøke spørsmål som stilles i klassesamtalen i matematikk. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 9. p. 139-155. Gyldendal Akademisk.

Ulleberg, Inger; Christensen, Hanne (2013). Klasseledelse og fag - en triadisk modell for klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 3. p. 40-57. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2013). Introduksjon - klasseledelse, fag og danning. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 1. p. 11-19. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2013). Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. 234 p. Gyldendal Akademisk.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2011). Med undervisningen i sentrum. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Ed.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Del 37. p. 417-428. Tapir Akademisk Forlag.

Ulleberg, Inger (2005). Når ungdom hater skolen hvordan kan man skape forandring?. Spesialpedagogikk .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete