Norwegian version
Inger Marie Lindboe

Inger Marie Lindboe

Fields of study

Academic disciplines

Theology

Subject areas

Ethics   Biblical Theology   Early Christianity   Hellenism and Christianity   New Testament Biblical Theology   Christianity

Scientific publications

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-04

Lindboe, Inger Marie ; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Ed.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. p. 197-217. Universitetsforlaget.

Lindboe, Inger Marie (2018). The Significance of the Body - Aesthetics and Equal Status in Professional Contexts. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. p. 59-95. Vidarforlaget AS.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 p. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higher Education Pedagogies. Vol. 1.
https://doi.org/10.1080/23752696.2015.1134207

Lindboe, Inger Marie (2016). Et barns verd: Vildanden som kilde til arbeid med likeverd. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. p. 267-308. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir ; Lindboe, Inger Marie (2016). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. ISBN: 978-82-7990-315-4. 344 p. Vidarforlaget AS.

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2015). The Workplace as a Learning Environment in Early Childhood Teacher Education: An Investigation of Work-Based Education. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 17.
https://doi.org/10.5456/WPLL.17.2SI.8

Giæver, Katrine ; Lindboe, Inger Marie ; Tkachenko, Elena (2015). Når naturen møter kulturen: Muligheter for læring. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie ; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. p. 13-41. Oplandske Bokforlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete