Norwegian version
Torgeir Haugen

Torgeir Haugen

Fields of study

Academic disciplines

General literature studies   Philosophy   History of ideas   Cultural studies   Nordic literature   Developmental psychology

Subject areas

Children   Henrik Ibsen   Popular literature   Science fiction   Fantastic literature   Children's literature   Knut Hamsun   Fairytale   Literary history   The subconsious   The double   Theory of genre   Dag Solstad   Tor Åge Bringsværd   Axel Jensen   Dekadence   Kjell Aukrust   Humour   Stories we live by   Children with special needs   Gro Dahle and Svein Nyhus   Asbjornsen and Moe   The grotesque   Roald Dahl

Countries

Norway

Scientific publications

Haugen, Torgeir (2022). Hjernen er ikke aleine. En litteraturvitenskapelig og nevroaffektiv analyse av bildeboka Sinna Mann av Gro Dahle og Svein Nyhus (2003). Haugen, Torgeir (Ed.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. p. 91-128.

Haugen, Torgeir (2022). Overindividuelle og individsentrerte kulturformer. En litteraturfilosofisk drøfting av forholdet mellom individ og fellesskap. Haugen, Torgeir (Ed.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. p. 27-45.

Haugen, Torgeir (2022). Hva skal vi med tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder?. Haugen, Torgeir (Ed.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. p. 11-24.

Haugen, Torgeir (2022). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. ISBN: 978-82-560-2699-9. 330 p.

Haugen, Torgeir (2020). Det groteske og humor i litteratur for barn og unge – med særlig henblikk på mat og måltider. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Ed.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. p. 67-89. Fagbokforlaget.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Introduction. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Forord. p. 9-21. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir (2018). Favouring the Different - Oral Fairy Tales. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Del 3. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. ISBN: 978-82-7990-317-8. 546 p. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind (2017). Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. Wilhelmsen, Britt Unni (Ed.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. 10. p. 155-169. Universitetsforlaget.

Haugen, Torgeir (2016). Det ukjente og tilfeldige. Selvbiografiske møter og studier i Hamsuns tidlige skjønnlitterære prosa. Gammelgaard, Lasse; Hornbek, Birgitte R.; Jørgensen, Henrik; Norup, Lis (Ed.). Gaden. Æstetisk, sprogligt, kulturelt.. Artikkel. p. 95-107. Forlaget Spring.

Haugen, Torgeir (2016). Idealitet og selvmedlidenhet i Vildanden. Hvordan samspill mellom foreldre og barn kan føre til personlighetsforstyrrelse. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. IV Vildanden. p. 237-267. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (2016). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. ISBN: 978-82-7990-315-4. 344 p. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir (2002). Smal dekadansebok. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .
https://www.idunn.no/edda/2002/01/bokanmeldelse_sm...

Haugen, Torgeir (2001). I tegnenes rike. Dekadente mønstre i Solstads forfatterskap. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .
http://hdl.handle.net/10642/2976

Haugen, Torgeir (2001). Societas subjecta. Et essay om menneskelig identitet. Madsen, Carsten; Nielsen, Henrik Skov; Sørensen, Peer E. (Ed.). Jeget og ordene. Festskrift til Rolf Reitan. Torgeir Haugen. p. 44-68.
http://hdl.handle.net/10642/2984

Haugen, Torgeir (2000). Dobbeltgjengermotivet - noen momenter til en definisjonsdiskusjon. Marnersdottir, Malan; Cramer, Jens (Ed.). Nordisk litteratur og mentalitet: foredrag fra den 22. studiekongress i International Association for Scandinavian Studies (IASS). Arbejdsgruper. p. 213-221.

Haugen, Torgeir (1998). Transcendens, galskap og tomhet. Teoretiske og historiske betraktninger om fantastisk litteratur. Haugen, Torgeir (Ed.). Litterære skygger. Norsk fantastisk litteratur. kapittel. p. 17-72. Cappelen Damm Akademisk.
http://www.nb.no/nbsok/nb/9774df050e47089bdc1b18f1...

Haugen, Torgeir (1998). Litterære skygger. Norsk fantastisk litteratur. ISBN: 82-456-0546-8. 258 p. Cappelen Damm Akademisk.
http://www.nb.no/nbsok/nb/9774df050e47089bdc1b18f1...

Haugen, Torgeir (1996). Språk og bilde. Et møte med Knut Roses maleriske univers. Billedkunst (Silkeborg) . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/2985

Haugen, Torgeir (1994). Latteren, kjærligheten og døden. Kunstneren Liv Heier og hunden(e) hennes. Monolog i tre akter og en prolog. Plastikk.
http://hdl.handle.net/10642/3007

Haugen, Torgeir (1993). Lul av Axel Jensen - en dårlig roman?. Plastikk. Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/2933

Haugen, Torgeir (1993). En dillettants refleksjoner over en installasjon. Per Inge Bjørlos «Indre rom V». Plastikk.
http://hdl.handle.net/10642/3008These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete