Norwegian version
Torgeir Haugen

Torgeir Haugen

Fields of study

Academic disciplines

General literature studies   Philosophy   History of ideas   Cultural studies   Nordic literature   Developmental psychology

Subject areas

Children   Henrik Ibsen   Popular literature   Science fiction   Fantastic literature   Children's literature   Knut Hamsun   Fairytale   Literary history   The subconsious   The double   Theory of genre   Dag Solstad   Tor Åge Bringsværd   Axel Jensen   Dekadence   Kjell Aukrust   Humour   Stories we live by   Children with special needs   Gro Dahle and Svein Nyhus   Asbjornsen and Moe   The grotesque   Roald Dahl

Countries

Norway

Scientific publications

Haugen, Torgeir (2020). Det groteske og humor i litteratur for barn og unge – med særlig henblikk på mat og måltider. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Ed.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. p. 67-89. Fagbokforlaget.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Introduction. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Forord. p. 9-21. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir (2018). Favouring the Different - Oral Fairy Tales. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Del 3. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. ISBN: 978-82-7990-317-8. 546 p. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind (2017). Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. Wilhelmsen, Britt Unni (Ed.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. 10. p. 155-169. Universitetsforlaget.

Haugen, Torgeir (2016). Det ukjente og tilfeldige. Selvbiografiske møter og studier i Hamsuns tidlige skjønnlitterære prosa. Gammelgaard, Lasse; Hornbek, Birgitte R.; Jørgensen, Henrik; Norup, Lis (Ed.). Gaden. Æstetisk, sprogligt, kulturelt.. Artikkel. p. 95-107. Forlaget Spring.

Haugen, Torgeir (2016). Idealitet og selvmedlidenhet i Vildanden. Hvordan samspill mellom foreldre og barn kan føre til personlighetsforstyrrelse. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. IV Vildanden. p. 237-267. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (2016). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. ISBN: 978-82-7990-315-4. 344 p. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir (2002). Smal dekadansebok. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .
https://www.idunn.no/edda/2002/01/bokanmeldelse_sm...

Haugen, Torgeir (2001). I tegnenes rike. Dekadente mønstre i Solstads forfatterskap. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning .
http://hdl.handle.net/10642/2976

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete