Norwegian version
Kim Gunnar Helsvig

Kim Gunnar Helsvig

Fields of study

Academic disciplines

Other history   Contemporary history (after 1945)

Subject areas

The history of education   Trade unions   History of Science   History of Universities   Pedagogics - Education   Stat, bureaucracy

Countries

Spain   Norway

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Helsvig, Kim Gunnar (2018). The road to Bologna and beyond. Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (Ed.). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Kapittel 6. p. 227-255. Scandinavian Academic Press.

Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. ISBN: 978-82-304-0212-2. 305 p. Scandinavian Academic Press.

Helsvig, Kim Gunnar (2017). Reform og rutine. Kunnskapsdepartementets historie (1945-2017). ISBN: 9788253040301. 320 p. Pax Forlag.

Collett, John Peter; Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig?. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Ed.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel 10. p. 185-204. Pax Forlag.

Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. ISBN: 9788253039695. 299 p. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2015). Forskningsbasert moderniseringsagent eller sekretariat for politisk ledelse? En linje i det norske Kunnskapsdepartementets historie. Larsen, Jesper Eckhardt (Ed.). Uddannelseshistorie 2015: Det moderne universitet. Kampe, brud og de lange linjer. Kapittel. p. 92-112.

Helsvig, Kim Gunnar (2014). Pax Forlag 1964-2014. En bedrift. ISBN: 9788253037530. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2014). The Abel Prize: The Missing Nobel in Mathematics?. Centaurus . Vol. 56.

Helsvig, Kim Gunnar (2013). Ti år med Abelprisen - den manglende Nobelprisen i matematikk?. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 2.

Helsvig, Kim Gunnar (2012). Kunnskapssamfunn og kjønn - Foredrag ved minneseminar for Erling Lars Dale 15. mai 2012. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 06.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete