Norwegian version
Kim Gunnar Helsvig

Kim Gunnar Helsvig

About

I'm an historian (dr. art, from the University of Oslo, 2003) who primarily have worked and published on modern intellectual and educational history. The works include a thesis about Opus Dei and the so called Spanish technocracy under the last part of the Franco regime and books about the history of the University of Oslo, The Norwegian Academy of Science and Letters, the Norwegian Ministry of Education and Research, the editorial Pax Forlag as well as the Norwegian Workers' Union.

Fields of study

Academic disciplines

Other history   Contemporary history (after 1945)

Subject areas

The history of education   Trade unions   History of Science   History of Universities   Pedagogics - Education   Stat, bureaucracy

Countries

Spain   Norway

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Helsvig, Kim Gunnar (2022). Kunnskapssamfunnet og nasjonen - den internasjonale vendingen. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 39.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nnt.39.1.2

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Det lange 1968 i norsk pedagogikk og skole. Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind; Vaags, Ralph Henk (Ed.). Arven etter 1968. Kapittel 11. p. 233-255. Cappelen Damm Akademisk.

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Grunnskolelærer. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) .

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Norsk Arbeidsmandsforbund 1980-2020. Makt og motstand i hyperkapitalismens tid. ISBN: 9788253042527. 384 p. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2018). The road to Bologna and beyond. Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (Ed.). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Kapittel 6. p. 227-255. Scandinavian Academic Press.

Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. ISBN: 978-82-304-0212-2. 305 p. Scandinavian Academic Press.

Helsvig, Kim Gunnar (2017). Reform og rutine. Kunnskapsdepartementets historie (1945-2017). ISBN: 9788253040301. 320 p. Pax Forlag.

Collett, John Peter; Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig?. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Ed.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel 10. p. 185-204. Pax Forlag.

Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. ISBN: 9788253039695. 299 p. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2015). Forskningsbasert moderniseringsagent eller sekretariat for politisk ledelse? En linje i det norske Kunnskapsdepartementets historie. Larsen, Jesper Eckhardt (Ed.). Uddannelseshistorie 2015: Det moderne universitet. Kampe, brud og de lange linjer. Kapittel. p. 92-112.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete