English version
Kim Gunnar Helsvig

Kim Gunnar Helsvig

Kort om

Jeg er historiker (dr. art. fra Universitetet i Oslo, 2003) og har først og fremst jobbet med moderne kunnskaps- og utdanningshistorie. Doktoravhandlingen "Pedagogikkens grenser" handlet om samspillet mellom fag og politikk i utviklingen av den norske skolen etter andre verdenskrig. Jeg skrev hovedoppgave om Opus Dei og det spanske teknokratiet under Franco-regimet, og jeg har skrevet bøker om bl.a. Universitetet i Oslos historie 1945-2011, det venstreradikale Pax Forlags historie, Kunnskapsdepartementets historie 1945-2017 (Reform og rutine, Pax 2017) og historien om Norsk Arbeidsmandsforbund 1980-2020 - Makt og motstand i hyperkapitalismens tid, Pax 2021)

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen historie   Samtidshistorie (etter 1945)

Emner

Utdanningshistorie   Fagforeninger   Vitenskapshistorie   Universitetshistorie   Pedagogikk - Utdanning   Stat, byråkrati

Land

Spania   Norge

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Børhaug, Kjetil; Helsvig, Kim Gunnar (2023). Kampen om faget - eit forskinsoversyn med vekt på lærarane si rolle. Nordidactica.
https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/vi

Helsvig, Kim Gunnar (2022). Kunnskapssamfunnet og nasjonen - den internasjonale vendingen. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/nnt.39.1.2

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Grunnskolelærer. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Det lange 1968 i norsk pedagogikk og skole. Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind; Vaags, Ralph Henk (Red.). Arven etter 1968. s. 233-255. Cappelen Damm Akademisk.

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Norsk Arbeidsmandsforbund 1980-2020. Makt og motstand i hyperkapitalismens tid. ISBN: 9788253042527. 384 s. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2018). The road to Bologna and beyond. Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (Red.). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. s. 227-255. Scandinavian Academic Press.

Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. ISBN: 978-82-304-0212-2. 305 s. Scandinavian Academic Press.

Helsvig, Kim Gunnar (2017). Reform og rutine. Kunnskapsdepartementets historie (1945-2017). ISBN: 9788253040301. 320 s. Pax Forlag.

Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar ; Lindbekk, Kari-Ellen (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. ISBN: 9788253039695. 299 s. Pax Forlag.

Collett, John Peter; Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig?. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Red.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. s. 185-204. Pax Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig