English version
Kim Gunnar Helsvig

Kim Gunnar Helsvig

Kort om

Jeg er historiker (dr. art. fra Universitetet i Oslo, 2003) og har først og fremst jobbet med moderne kunnskaps- og utdanningshistorie. Doktoravhandlingen "Pedagogikkens grenser" handlet om samspillet mellom fag og politikk i utviklingen av den norske skolen etter andre verdenskrig. Jeg skrev hovedoppgave om Opus Dei og det spanske teknokratiet under Franco-regimet, og jeg har skrevet bøker om bl.a. Universitetet i Oslos historie 1945-2011, det venstreradikale Pax Forlags historie, Kunnskapsdepartementets historie 1945-2017 (Reform og rutine, Pax 2017) og historien om Norsk Arbeidsmandsforbund 1980-2020 - Makt og motstand i hyperkapitalismens tid, Pax 2021)

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen historie   Samtidshistorie (etter 1945)

Emner

Utdanningshistorie   Fagforeninger   Vitenskapshistorie   Universitetshistorie   Pedagogikk - Utdanning   Stat, byråkrati

Land

Spania   Norge

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Helsvig, Kim Gunnar (2022). Kunnskapssamfunnet og nasjonen - den internasjonale vendingen. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 39.

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Det lange 1968 i norsk pedagogikk og skole. Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind; Vaags, Ralph Henk (Red.). Arven etter 1968. Kapittel 11. s. 233-255. Cappelen Damm Akademisk.

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Grunnskolelærer. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) .

Helsvig, Kim Gunnar (2021). Norsk Arbeidsmandsforbund 1980-2020. Makt og motstand i hyperkapitalismens tid. ISBN: 9788253042527. 384 s. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2018). The road to Bologna and beyond. Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (Red.). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Kapittel 6. s. 227-255. Scandinavian Academic Press.

Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. ISBN: 978-82-304-0212-2. 305 s. Scandinavian Academic Press.

Helsvig, Kim Gunnar (2017). Reform og rutine. Kunnskapsdepartementets historie (1945-2017). ISBN: 9788253040301. 320 s. Pax Forlag.

Collett, John Peter; Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig?. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Red.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel 10. s. 185-204. Pax Forlag.

Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. ISBN: 9788253039695. 299 s. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2015). Forskningsbasert moderniseringsagent eller sekretariat for politisk ledelse? En linje i det norske Kunnskapsdepartementets historie. Larsen, Jesper Eckhardt (Red.). Uddannelseshistorie 2015: Det moderne universitet. Kampe, brud og de lange linjer. Kapittel. s. 92-112.

Helsvig, Kim Gunnar (2014). Pax Forlag 1964-2014. En bedrift. ISBN: 9788253037530. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2014). The Abel Prize: The Missing Nobel in Mathematics?. Centaurus . Vol. 56.

Helsvig, Kim Gunnar (2013). Ti år med Abelprisen - den manglende Nobelprisen i matematikk?. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 2.

Helsvig, Kim Gunnar (2012). Kunnskapssamfunn og kjønn - Foredrag ved minneseminar for Erling Lars Dale 15. mai 2012. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 06.

Helsvig, Kim Gunnar (2011). Universitetet i Oslo 1975-2011: Mot en ny samfunnskontrakt? (Bok 6). ISBN: 9788274775442. 232 s. Unipub forlag.

Thue, Fredrik W; Helsvig, Kim Gunnar (2011). Universitetet i Oslo 1945-1975: Den store transformasjonen (Bok 5). ISBN: 9788274775435. 472 s. Unipub forlag.

Lærum, Ole Didrik; Helsvig, Kim Gunnar; Sirevåg, Reidun (2009). The Norwegian Academy of Science and Letters: current revival of a time-honoured institution. International Journal of Technology Management . Vol. 46.

Helsvig, Kim Gunnar (2009). Fortidslevning eller moderniserende elite? Det Norske Videnskaps-Akademi etter 150 år. Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter; Skeie, Jon (Red.). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. artikkel. s. 218-237. Vidarforlaget AS.

Helsvig, Kim Gunnar (2008). Mellom fag og pedagogikk. Universitetet og lærerutdanningen på 1970- og 80-tallet. Knudsen, Geir; Evenshaug, Trude (Red.). Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver. Kapittel 7. s. 165-180. Unipub forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2008). Positivismestriden og studentopprøret i norsk pedagogikk. Rosén Rasmussen, Lisa (Red.). Uddannelseshistorie 2008: Ånden fra '68 - kilder, opgør og håb. Artikkel nr. 8. s. 143-156.

Helsvig, Kim Gunnar (2007). Elitisme på norsk. Det Norske Videnskaps-Akademi 1945 - 2007. ISBN: 978-82-7099-457-1. 290 s. Novus Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2005). Pedagogikkens grenser. Kampen om norsk pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt 1938 - 1980. ISBN: 82-7935-191-4. 392 s. Abstrakt forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2004). Norsk reformpedagogikk i historisk perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift .

Helsvig, Kim Gunnar (2004). Johs. Sandven - forskningsentreprenør og institusjonsbygger. Thuen, Harald; Vaage, Sveinung (Red.). Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. artikkel. s. 245-263. Abstrakt forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2002). Current Transformations in Norwegian Higher Education. 8 s. Research & Occasional Papers Series.

Helsvig, Kim Gunnar (2000). La reforma administrativa de los sesenta y la transición democrática. Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP) .

Helsvig, Kim Gunnar (2000). Reform av den norske skolen i etterkrigstiden - Pedagogisk forskningsinstitutt og Forsøksrådet for skoleverket. Årbok for norsk utdanningshistorie .

Helsvig, Kim Gunnar (1997). Opus Dei and the Spanish Technocracy. Skriftserie / TMV.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig