English version
Kim Gunnar Helsvig

Kim Gunnar Helsvig

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen historie   Samtidshistorie (etter 1945)

Emner

Utdanningshistorie   Fagforeninger   Vitenskapshistorie   Universitetshistorie   Pedagogikk - Utdanning   Stat, byråkrati

Land

Spania   Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helsvig, Kim Gunnar (2018). The road to Bologna and beyond. Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (Red.). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Kapittel 6. s. 227-255. Scandinavian Academic Press.

Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. ISBN: 978-82-304-0212-2. 305 s. Scandinavian Academic Press.

Helsvig, Kim Gunnar (2017). Reform og rutine. Kunnskapsdepartementets historie (1945-2017). ISBN: 9788253040301. 320 s. Pax Forlag.

Collett, John Peter; Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig?. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Red.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel 10. s. 185-204. Pax Forlag.

Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. ISBN: 9788253039695. 299 s. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2015). Forskningsbasert moderniseringsagent eller sekretariat for politisk ledelse? En linje i det norske Kunnskapsdepartementets historie. Larsen, Jesper Eckhardt (Red.). Uddannelseshistorie 2015: Det moderne universitet. Kampe, brud og de lange linjer. Kapittel. s. 92-112.

Helsvig, Kim Gunnar (2014). Pax Forlag 1964-2014. En bedrift. ISBN: 9788253037530. Pax Forlag.

Helsvig, Kim Gunnar (2014). The Abel Prize: The Missing Nobel in Mathematics?. Centaurus . Vol. 56.

Helsvig, Kim Gunnar (2013). Ti år med Abelprisen - den manglende Nobelprisen i matematikk?. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 2.

Helsvig, Kim Gunnar (2012). Kunnskapssamfunn og kjønn - Foredrag ved minneseminar for Erling Lars Dale 15. mai 2012. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 06.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig