English version

Filosofi, kunst og kultur

Gjennom filosofi, kunst og kultur forstår vi verden og hverandre. Forskningsgruppa filosofi, kunst og kultur løfter lærerutdanningene og praksisfeltene ved å fokusere på estetikk og filosofi.

Filosofi, kunst og kultur arbeider for styrke lærerutdanningene og barns og ungdoms stilling i barnehage og skole. Dette gjør vi gjennom å begrepsliggjøre taus kunnskap som mye praktisk og estetisk arbeid er og bruk av tykke beskrivelser.

Filosofi, kunst og kultur ønsker også å gi estetiske fag og historie en større plass i barnehage og skole. Vi frykter dybdelæring vil føre til mer instrumentelle barnehager og skoler og redusere evnen til å tenke annerledes. Her mener vi humaniora har en del å bidra med til profesjonsutdanninger.

I tillegg vil vi bruke estetikk i alle fag, bruke musikk, dans, tegning med mer også for å lære fag som matte, historie og gym. Sentralt i gruppa er også bruk av mange ulike perspektiver, metoder og visningsarenaer for å formidle og forske i verden. 

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  • Trall: OsloMet skal med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB utvikle Sangappen TRALL med 150 nyinnspilte og nyarrangerte sanger. Sangappen skal lanseres i 2022 og være et innovativt, lekent, dynamisk og interaktivt digitalt verktøy som kan videreføre vår historiske sangskatt og speile den dagsaktuelle, mangfoldige og levende barnesangen fra vår samtid. Ansvarlige/ Trallredaksjonen: Ingrid Danbolt, Siri Haukenes, Elisabeth Anvik, Liv Anna Hagen, Nina Engesnes.
  • Sangbarsk: Landsdekkende prosjekt med landets høgskoler og universiteter: kartlegging av sang og sangrepertoar i norske barnehager og skoler. Kartleggingen vil danne grunnlag for videre forskning, og for utvikling av sangens plass i de ulike lærerutdanningenes bachelorprogram. Prosjektansvarlige: Anne Balsnes fra UiA, og Ingrid Danbolt, Siri Haukenes og Liv Anna Hagen fra OsloMet.
  • Muligheter, opplevelse, mestring og inkludering – en konferanse om kunstfag og spesialpedagogikk, 8. og 9. april, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nord Universitet i samarbeid med Dronning Mauds Minne høgskole og OsloMet. Haugen sitter i den vitenskapelig komiteen og kunstfagene er invitert til å bidra på konferansen.
  • Be Extended (2015–):  et samarbeidsprosjekt mellom Tona Gulpinar og Anneke von der Fehr. Be Extended er stedsspesifikke arbeider i stadig utvikling. Arbeidene er ment som sosiale skulpturer som inviterer til åpen fysisk interaksjon mellom publikum og objekter. Arbeidene er konstruert på den måten at de forholder seg fleksibelt til rommet. Arbeidene slik de står i dag består av ulike video/ lydspor og 38 ulike tekstile objekter, hvor den største er på 16 meter.  Be Extended er sammensatt av flere ulike fag innenfor det kunstneriske og estetiske området, og FoU-prosjektene representerer ulike presentasjonsplattformer og formidlingsmåter. Be Extended er blitt vist på ulike visningsarenaer, også presentert på ulike konferanser. Be Extended mottok innovasjonspris i 2015. Prosjektet fikk støtte av Norsk Kulturråd i 2016. Les mer om Be Extended på prosjektets eksterne nettside.
 • Publikasjoner

  • Vitenskapelig antologi: Barn og overindividuelle kulturformer (Haugen, T. og Lindboe, I. M. er redaktører), en god del av gruppa er involvert.
  • Vitenskapelig antologi: Mat og måltider (red. Karlsson, E. og Dybvik, H.), og flere av oss er involvert i den.
 • Samarbeidspartnere

  • Dronning Mauds Minne høgskole
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Stavanger
  • Høgskolen i Innlandet
  • NTNU
  • Kjeller Innovasjon
  • Krafttak for sang
  • Nord Universitet 
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 
  • Statped 
  • Statens barnehus Oslo
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Sykehusskolen Rikshospitalet 
  • Emma Hjort barnehage
  • Voldsløkka barnehage for hørselshemmede
  • SKUG – Samspill og komponering uten grenser. Kulturskolen i Tromsø
  • MusicalFieldsForever 
  • Shared reading, Norge