English version

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) utdanner barnehagelærere, lærere til alle nivåer i skolen, tegnspråktolker, tolker til offentlig sektor og kandidater innen internasjonale studier. Vi har omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet knyttet til utdanningsområdene våre. Fakultetet samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, og har internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid med institusjoner i hele verden.

Studenter

7000

Tallet er omtrentlig.

Bachelorprogrammer

8

Masterprogrammer

7

Ph.d.-program

1