Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Studenter

7000

Tallet er omtrentlig.

Bachelorprogrammer

15

Masterprogrammer

7

Ph.d.-program

1