English version

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) utdanner barnehagelærere, lærere til alle nivåer i skolen, tegnspråktolker, tolker til offentlig sektor og kandidater innen internasjonale studier. Vi har omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet knyttet til utdanningsområdene våre. Fakultetet samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, og har internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid med institusjoner i hele verden.

Studenter
7000

Tallet er omtrentlig.

Bachelorprogrammer
8
Masterprogrammer
7
Ph.d.-program
1

Diversity Studies Centre Oslo (DISCO)

Diversity Studies Centre Oslo (DISCO) samler forskere ved OsloMet for å utvikle det første fagmiljøet i Norge for å studere mangfold.

Fagmiljøets nettsider
Collage av portrett av Anna Sethne i forskjellige farger

Anna Sethne-forelesningen

Anna Sethne-forelesningen er en årlig gjesteforelesning som skal inspirere til integrering av utdanning og forskning, med vekt på mangfold, bærekraft og det tverrprofesjonelle.

Les mer