Samarbeid

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, særlig gjennom studentenes praksis og gjennom oppdragsbasert samarbeid om kunnskaps- og kompetanseutvikling. Vi har en rekke internasjonale samarbeidspartnere innen både forskning og utvikling og studentutveksling.

Oppdrag, etter- og videreutdanning

Praksis

Informasjon om praksis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (student.oslomet.no)

Internasjonalt samarbeid

Internasjonale partnere ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er listet opp under.